POLECAMY

To musisz wiedzieć! Lista formalności po narodzinach dziecka

PESEL, meldunek, ubezpieczenie... Dowiedz się, co musisz załatwić tuż po porodzie! Oto podpowiedzi krok po kroku.
To musisz wiedzieć! Lista formalności po narodzinach dziecka fot. Panthermedia

Aby dziecko zaczęło istnieć formalnie, należy jego narodziny zgłosić w różnych urzędach. Od tego zależy m.in. możliwość korzystania z publicznej służby zdrowia, a także np. z uprawnień do zniżek komunikacyjnych w przyszłości. Dowiedz się, jakich formalności po porodzie musisz dopełnić!
 

Gdzie i kiedy zgłosić narodziny dziecka?

W ciągu 2 tygodni od pojawienia się dziecka na świecie jeden z rodziców lub inna osoba obecna przy porodzie powinna zgłosić ten fakt w Urzędzie Stanu Cywilnego, w miejscu, w którym dziecko się urodziło. Jeśli narodziny miały miejsce w innej miejscowości niż ta, w której mieszkają rodzice, zgłoszenia można dokonać w USC w miejscu zamieszkania. Kierownik USC sporządzi protokół zgłoszenia urodzenia i przekaże go do USC w miejscu urodzenia dziecka. Tam zostanie sporządzony akt narodzin.

Po co zgłaszasz się narodziny dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego?

Aby otrzymać odpis aktu urodzenia, potocznie zwany metryką. Jest to dokument potwierdzający wobec prawa istnienie dziecka, poświadczający jego dane osobowe i pochodzenie. Oprócz daty i miejsca urodzenia wpisane są w nim także imiona i nazwiska rodziców (panieńskie mamy) i nazwisko, które ma nosić dziecko. Rodzice dostają bezpłatnie 3 odpisy skrócone aktu urodzenia.

Czy każde imię trafia do metryki?

Urzędnik USC może nie zgodzić się na nadanie imienia, które nie wskazuje na płeć dziecka, które mogłoby je krzywdzić, ośmieszać. Od decyzji kierownika Urzędu Stanu Cywilnego rodzice mogą odwołać się do wojewody.

A co z nazwiskiem, jeśli rodzice nie są małżeństwem?

Aby dziecko mogło nosić nazwisko ojca, potrzebne będzie oświadczenie o uznaniu ojcostwa. Składa się je w USC podczas zgłaszania narodzin. Oświadczenie taty będzie ważne, gdy potwierdzi je mama dziecka. Może to zrobić od razu lub nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia przez tatę. Dziecko będzie nosiło nazwisko wskazane przez rodziców w ich zgodnych oświadczeniach. Gdy ich zdania w tej sprawie różnią się, dziecko otrzyma dwa nazwiska – mamy i taty.

Dowiedz się więcej o przepisach:

Jakie dokumenty są potrzebne w Urzędzie Stanu Cywilnego?

Wydane przez szpital zgłoszenie urodzenia dziecka oraz – jeśli rodzice są małżonkami – odpis skrócony aktu małżeństwa. W przypadku rodzica rozwiedzionego odpis aktu małżeństwa powinien zawierać adnotację o rozwodzie. Osoby żyjące w wolnym związku muszą wziąć ze sobą odpisy skrócone swoich aktów urodzenia. Jeśli ich akty stanu cywilnego znajdują się w USC, w którym zgłaszają narodziny dziecka, odpisy nie będą potrzebne.

Kiedy dziecko dostaje meldunek?

Po zarejestrowaniu w USC dziecko zostaje również zameldowane. Dokonuje tego organ gminy właściwy ze względu na miejsce stałego pobytu mamy albo tego z rodziców, u którego dziecko mieszka. Gdy brak miejsca stałego pobytu – dziecko może zostać zameldowane w miejscu pobytu czasowego.

Skąd wziąć PESEL dla dziecka?

Jest nadawany po zgłoszeniu dziecka w USC. Żeby go otrzymać, należy zgłosić się do urzędu gminy, gdzie zameldowane jest dziecko wraz z jego aktem urodzenia i poczekać określoną ilość dni. Do czasu uzyskania tego indywidualnego numeru identyfikacyjnego dziecka można podawać PESEL mamy.

Jak ubezpieczyć dziecko?

To, że oboje rodzice są ubezpieczeni w ZUS nie znaczy, że ich dziecko automatycznie również zostaje objęte ubezpieczeniem. Jeśli mama lub tata pracują na etacie, powinni wypełnić druk zgłoszenia do ubezpieczenia dostępny w dziale kadr u pracodawcy, a jeśli prowadzą działalność gospodarczą, wypełnić i złożyć stosowny druk w ZUS-ie. Nie muszą tego robić oboje rodzice - wystarczy, że jedno z nich zgłosi dziecko do ubezpieczenia.

Dowiedz się więcej o przepisach:


na podstawie tekstu zamieszczonego w magazynie Twoje dziecko
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)