Gender - co to jest fot. Fotolia

Co to jest gender - proste wyjaśnienie terminu gender

W mediach aż huczy na temat gender. Jedni twierdzą, że istnieje - drudzy, że nie. Sprawdź, co oznacza ten termin!
Agata Bernaciak / 04.09.2017 09:06
Gender - co to jest fot. Fotolia

Skąd wziął się termin gender?

Termin gender podchodzi z języka angielskiego i oznacza płeć (damską, męską) oraz rodzaj w gramatyce (męski, żeński i nijaki). Termin na stałe wszedł do języka antropologów kulturowych specjalizujących się w tzw. gender studies, zajmujących się badaniem procesu socjalizacji w danych kulturach oraz cech, którymi charakteryzują się role płciowe na różnych szerokościach geograficznych.

Co to jest gender?

Definicja gender - choć dla wielu wydaje się niezwykle skomplikowana - prowadzi do jednej, najważniejszej konkluzji. Jest nią fakt, że pożądana przez społeczeństwo płeć kulturowa każdego człowieka (gender) w danej kulturze musi wykazywać cechy, jakimi musi się odznaczać (bo tego wymaga od niej społeczeństwo).

Jako przykład można wykorzystać porównanie wychowywania dziewczynek na "dziewczynki" i chłopców na "chłopców":

  • Zwykle, w kulturze zachodniej, dziewczynkom kupowane są zabawki związane z gotowaniem, sprzątaniem lub robieniem makijażu. To zaś od najmłodszych lat uczy je pełnić określone role społeczne, które w społeczeństwie Zachodu są im przypisane.
  • W przypadku chłopców zwykle podarowanymi zabawkami są samochody, narzędzia, żołnierzyki, czy plastikowa broń. Jak widać przedmioty te również mają na celu wczesne przygotowanie ich do pełnienia określonych ról społecznych.

Podsumowując zatem każdy człowiek od początku swojego życia jest przyuczany do pełnienia poszczególnych, przypisanych płci biologicznej ról i odznaczania się pewnymi zachowaniami, które są nam przekazywane z pokolenia na pokolenie (a także w procesie socjalizacji przez środowisko). Mowa tu o stosownym sposobie ubierania się, zachowania, byciu takim a nie innym rodzicem, pełnieniu określonej funkcji na gruncie zawodowym, a także o obowiązku bycia osobą o orientacji heteroseksualnej.

Skąd kontrowersje przy gender?

W związku z podziałem na płcie kulturowe (które zdaniem środowisk prawicowych powinny być jednoznaczne z płcią biologiczną) pojawiło się mnóstwo kontrowersji wokół terminu gender. Dlaczego? Bowiem wiele środowisk zaprzecza istnieniu zjawiska płci kulturowej.

Zdaniem przeciwników gender role społeczne nie są wyuczalne, a wyodrębnienie tego terminu może wywołać jedynie coraz częstsze problemy z poczuciem własnej tożsamości płciowej i mają wpływ na obieranie innej orientacji niż heteroseksualna.