POLECAMY

Powstawanie mowy

Prawidłowo rozwinięte niemowlę ma wrodzone predyspozycje do trwającej kilka lat nauki mowy. Nie dzieje się to jednak samoczynnie i zdolności tej trzeba pomóc, by dziecko nauczyło się mówić.
Powstawanie mowy

Dziecko uczy się mowy od osób, w których towarzystwie przebywa. Czerpie z tego źródła wzorce sposobów modulacji głosu i komponowania słów w zdania. Im więcej dziecko się „osłucha”, zwłaszcza z pełną miłości i aprobaty mową bliskich, tym szybciej podejmie swoje pierwsze próby porozumiewania się ze światem.

Uczestnictwo w świecie dźwięków jest podstawowym warunkiem, jaki musi zostać spełniony, by jego mowa zaczęła się rozwijać. Od jakości przekazu, jaki do niego dociera zależy natomiast, w jakim stopniu rozwój ten będzie poprawny.

Wzorce językowe

Bodźce ze świata zewnętrznego są odbierane przez ośrodki mózgowe dziecka. W pierwszym okresie życia rozwija się ośrodek czuciowy mowy, powiązany z ośrodkiem słuchowym oraz wzrokowym. To one odbierają i „kodują” informacje, takie jak wymowa określonych dźwięków. Jeśli przy każdej okazji towarzyszy im jeden sposób wymawiania (słuch), w umyśle dziecka powstanie wzorzec, powiązany z ruchem narządów mowy (wzrok).

Zobacz też: Wady mowy u dzieci

Według tego wzorca będą podejmowane pierwsze próby własnej wymowy.

Pamięć nowo narodzonego dziecka nie jest zapełniona żadnymi informacjami – każdy wzór będzie pierwszy i tym samym – prawidłowy. Dlatego ważne jest, by wzorce jakich dostarczamy dziecku były poprawne.

Mowa i myślenie

Warto pamiętać, że rozwój mowy małego dziecka w okresie melodii (1 rok życia) jest ściśle związany z jego rozwojem poznawczym oraz umysłowym. Razem z pojęciami pojawiają się w jego życiu także określone przedmioty, a wreszcie bardziej abstrakcyjne sprawy. Jednym słowem język wpływa na rozwój świadomości dziecka.

Każde nowe słowo posiada swój rzeczywisty desygnat i zrozumienie tej zależności jest jednym z etapów w rozwoju mowy ok. 7-miesięcznego dziecka. Towarzyszy temu nabycie umiejętności wyobrażenia sobie rzeczy, której nazwa została użyta.

O związku mowy z myśleniem świadczy również fakt, że możliwy jest zastój w rozwoju mowy w okresie nauki chodzenia – dziecko jest w nią wówczas całkowicie zaangażowane. Podobnie może się zdarzyć w okresie choroby.

Zobacz też: Wpływ zaburzeń mowy na kształtowanie się osobowości dziecka

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (1)
/7 lat temu
Potrzebuję porady - moje dziecko ma 4 lata i mówi tylko proste słowa. Nie dostała się do przedszkola, więc do logopedy chodzimy tylko raz na 2/3 tygodnie do przychodni. Zastanawiam się nad zajęciami logopedycznymi na necie: www.elogo.edu.pl - czy koś z Was już próbował? Sprawdzało się? Oliwka uwielbia komputer, więc może byłby to sposób na ćwiczenie w domu oprócz tych rzadkich wizyt. Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź!