Najczęstsze przyczyny porodów przedwczesnych

Wcześniak
Porody przedwczesne zdarzają się w Polsce coraz rzadziej. Niestety w samej Unii Europejskiej rodzi się każdego roku 500 000 wcześniaków. Jakie są najczęstsze przyczyny porodów przedwczesnych i która kobieta jest szczególnie narażona na urodzenie wcześniaka?
Wcześniak

Porody przedwczesne w Polsce

W Polsce rodzi się 314 000 dzieci, z czego 5,5 % stanowią dzieci urodzone z masą poniżej 2,5 kg, w tym 0,46% to dzieci z masą 500 g – 999 g (odsetek urodzeń poniżej 37. tyg. Ciąży wynosi 6,7%). Wskaźniki te dynamicznie maleją, gdyż w 1990 roku wynosiły odpowiednio 7,6% oraz 0,9%, czego zasługą jest wprowadzenie w 1995 roku trójstopniowej opieki perinatalnej, którego jednym z celów jest zapewnienie, aby porody dzieci z wagą poniżej 900 g odbywały się w szpitalu 3. stopnia poziomu opieki.

Umieralność okołoporodowa w 2010 roku wynosiła 47,68% w grupie dzieci urodzonych z masą 500-999 g, 4,13% w grupie dzieci z masą 1000-2499 g i 0,16% powyżej 2500 gram. Liczny te były dwukrotnie wyższe w 1990 roku, kiedy to w grupie dzieci urodzonych z masą 500-999 g umieralność okołoporodowa wynosiła ponad 85,78%.

Porody przedwczesne w Unii Europejskiej

W Unii Europejskiej rodzi się każdego roku 500 000 wcześniaków – jeden na dziesięć noworodków. Jak widać, noworodki urodzone przedwcześnie stanowią największą grupę pacjentów dziecięcych w Europie. Liczba porodów przedwczesnych w Europie waha się pomiędzy 6,3% a 11,4%.

Polecamy: Czy wiesz w jaki sposób opiekować się wcześniakiem, który przebywa na oddziale intensywnej opieki

Przyczyny porodów przedwczesnych

Istnieje wiele powodów przedwczesnych porodów. Najogólniej przyczyny wcześniactwa można podzielić na te, które są zależne oraz te, które są niezależne od stylu życia ciężarnej. Główne czynniki, na które mamy wpływ, a które przyczyniają się do przedwczesnych porodów, to uciążliwość pracy, stresy, nadmierny wysiłek fizyczny, wiek poniżej 17 lub powyżej 35 roku życia, nadużywanie używek, znaczna nadwaga ciężarnej, nieodpowiednie odżywianie czy nawet nienależyta higiena osobista.

Druga grupa czynników, na którą nie mamy wpływu, to zakażenia, wady budowy narządów rodnych, choroby przebyte przez ciężarną i inne.

Dr Ryszard Rutkowski, ginekolog-położnik z 25-letnim doświadczeniem, tak opisuje przyczyny wcześniactwa: od dłuższego czasu jednym z głównych działań lekarzy jest zmniejszenie odsetka (10 – 15%) porodów przedwczesnych, a co się z tym wiąże zmniejszenie śmiertelności okołoporodowej oraz zwiększenie przeżywalności dzieci urodzonych przed czasem. Pamiętajmy, ze 75% zgonów noworodków w ogólnej śmiertelności okołoporodowej to noworodki urodzone przedwcześnie. Udowodniono, ze wcześniactwo jest nieodłącznie związane ze zwiększoną śmiertelnością i zachorowalnością okołoporodową. Płody z porodów przedwczesnych z powodu swojej niedojrzałości są bardziej narażone na urazy i niedotlenienie przy porodzie. Najczęściej występujące przyczyny porodów przedwczesnych to:

1. Czynniki socjalne:

 • niski status społeczno-ekonomiczny;
 • młody wiek matki (niedojrzały układ emocjonalny, hormonalny, prawie zawsze ciąża nieplanowana);
 • niska masa ciała matki (niedożywienie);
 • palenie papierosów;
 • ciąże niechciane, nieplanowane, z przypadkowymi partnerami (coraz częściej sygnalizowana przyczyna porodów przedwczesnych).

2. Przedwczesne skurcze porodowe:

 • przeciążenie fizyczne i psychiczne;
 • choroby infekcyjne matki przebiegające z wysoką gorączką;
 • zakażenie wewnątrzmaciczne (po infekcji wstępującej z pochwy lub innego źródła zakażenia);
 • wady rozwojowe narządów płciowych oraz mięśniaki macicy;
 • ciąża mnoga,  wady płodu.

3. Choroby matki:

 • choroba serca, zaburzenia krążenia, cukrzyca, choroby tarczycy, zaburzenia hormonalne, gruźlica, toksoplazmoza, choroby weneryczne, zapalenie nerek

4. Niewydolność szyjki macicy:

 • liczne naturalne i sztuczne poronienia oraz inne przyczyny uszkodzenia szyjki macicy;
 • wady szyjki macicy.

Zobacz także: Czym jest tyłozgięcie macicy?

5. Przedwczesne odejście wód płodowych:

 • spowodowane czynnością skurczową macicy z powodu stresu, urazu, infekcji i uszkodzenia pęcherza płodowego

6. Krwawienia w ciąży (łożysko przodujące)

7. Wady i niewydolność łożyska

8. Czynnik męski

Zobacz także: Na co zwrócić uwagę, podczas pielęgnacji pupy niemowlęcia

Redakcja poleca

REKLAMA