POLECAMY

Co rodzice sądzą na temat żywienia małych dzieci?

Wyniki badania "Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy" pokazują, że połowa rodziców widzi potrzebę różnicowania diety dziecka w stosunku do diety dorosłych. Czy dzieci powinny spożywać żywność specjalnego przeznaczenia?

żywienie małego dziecka

fot. Fotolia

Jak rośnie dziecko w okresie niemowlęcym i przedszkolnym?

Zgodnie z aktualną wiedzą na temat wpływu sposobu żywienia dziecka na stan jego odżywienia już od okresu płodowego należy dbać o zrównoważoną i urozmaiconą dietę matki, a następnie prawidłowe postępowanie żywieniowe u dziecka. Okres wczesnego dzieciństwa jest związany z dynamicznym rozwojem psychosomatycznym dziecka. W pierwszym roku życia masa urodzeniowa dziecka ulega potrojeniu a długość urodzeniowa ciała zwiększa się o około 50%. Właściwe żywienie niemowlęcia ma ogromny wpływ na jego wzrost odporności i zdolności poznawcze.

W okresie poniemowlęcym i przedszkolnym, w stosunku do okresu niemowlęcego tempo wzrastania obniża się. Oczekiwane przyrosty w ciągu roku masy ciała to 2-3 kg, a wysokości 5-7 cm. W tym czasie również kształtują się i doskonalą umiejętności ruchowe i motoryczne dziecka. Dziecko ma coraz większe potrzeby poznawcze, lubi naśladować dorosłych, obserwuje ich zachowania, w tym żywieniowe i chętnie je odwzorowuje.

Zobacz także: Jak przebiega rozwój seksualny dziecka?

Dlaczego prawidłowe żywienie dziecka jest tak ważne?

Prawidłowe żywienie jest jednym z najważniejszych czynników zapewniających optymalny rozwój dziecka, obniżenie ryzyka chorób, w tym infekcji, a także ryzyka wystąpienia chorób dietozależnych w dorosłości, takich jak np. cukrzyca, otyłość, choroby układu krążenia.

W modelach bezpiecznego żywienia dzieci zwraca się szczególną uwagę na organizację posiłków zalecanych do spożycia w ciągu dnia, dobór produktów decydujący o wartości energetycznej diety i profilu składników odżywczych, a także inne czynniki jak np. zachowania żywieniowe, preferencje smakowe, uaktywnienie fizyczne.

Wyniki badania "Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy"

Z uwagi na powiązanie czynnika żywieniowego z optymalnym rozwojem psychosomatycznym dziecka zasadne było skierowanie do rodziców/opiekunów dzieci w wieku 1-6 lat pytań odnośnie do ich wiedzy na temat znaczenia prawidłowego żywienia i stosowania zasad prawidłowego żywienia w codziennym postępowaniu dietetycznym. W marcu 2015 roku Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Millward Brown na zlecenie programu „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy” przeprowadził badanie ankietowe na temat postaw i opinii rodziców małych dzieci odnośnie do ich żywienia.

Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że 50% rodziców widzi potrzebę zróżnicowania/odmienności diety małego dziecka w stosunku do diety osób dorosłych, czyli uważa, że dieta dziecka do 3 roku życia powinna zdecydowanie różnić się od diety osób dorosłych.

Jednocześnie 56% ankietowanych stwierdziło, że dziecko może jeść posiłki/potrawy, które spożywają inni domownicy. Wśród badanych rodziców 21% uważa, że małe dzieci powinny spożywać tylko żywność przeznaczoną specjalnie dla niemowląt i małych dzieci, czyli środki spożywcze specjalnego żywieniowego przeznaczenia – kaszki, kleiki, zupy, przeciery owocowe, warzywne i warzywno – mięsne. Opinię neutralną w tej kwestii wyraziło 23% ankietowanych.

Interesujące dane dotyczyły wiedzy na temat zasad prawidłowego żywienia. Co trzeci rodzic biorący udział w badaniu zadeklarował znajomość wszystkich zasad planowania diety dziecka, jednak co drugi przyznał, że takiej pewności nie ma. Co piąta badana osoba nie miała opinii na ten temat.

Zobacz także: Czy dania w słoiczkach dla dzieci są zdrowe? [wywiad]

Program "Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy"

Ponieważ wiedza dotycząca prawidłowego żywienia dziecka ma istotne znaczenie w postępowaniu żywieniowym, zgodnie z obowiązującymi zaleceniami, standardami i normami, dlatego zainicjowano program „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”.

Głównym celem programu jest stworzenie platformy edukacyjnej dla dietetyków, we współpracy z personelem zatrudnionym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (żłobki, przedszkola) oraz rodzicami dzieci pozostających pod opieką tych placówek.

Program ukierunkowany jest na:

  • podniesienie świadomości na temat roli żywienia we wczesnym okresie życia dziecka wśród rodziców oraz pracowników żłobków i przedszkoli, również
  • promowanie zrównoważonej diety oraz
  • kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych poprzez wdrażanie modeli bezpiecznego żywienia dzieci.

Źródło: Materiały prasowe "Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy"

Zobacz także: Jadłospis dla rocznego dziecka

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (1)
/2 lata temu
Prawidłowe żywienie to nie tylko zagrożenie cukrzycą, otyłością i chorobami układu krążenia. To również kłopoty z układem pokarmowym, mogą pojawić się uciążliwe zaparcia, wtedy bez dicopegu junior nie sposób sobie poradzić.