Wzory na pola i obwody figur płaskich

Wzory na pola i obwody figur płaskich
Wzory na pole i obwód trójkąta, kwadratu, prostokąta, trapezu, rombu, koła, równoległoboku i deltoidu.
/ 19.11.2009 11:46
Wzory na pola i obwody figur płaskich

Trójkąt

Pole: P∆ = ½ a • h (podstawa razy wysokość)
(a – podstawa trójkąta; h – wysokość trójkąta opuszczona na podstawę a)
Obwód: O∆ = a + b + c
(a, b, c - długości boków trójkąta)

Kwadrat

Pole: P = a²
(a – bok kwadratu)
Obwód: O = 4a

Prostokąt

Pole: P = a • b
Obwód: O = 2 (a + b)
a, b - długości boków prostokąta, d - długość przekątnej (d = √(a²+b²), α - kąt ostry zawarty między przekątnymi.

Pole powierzchni prostokąta: S = ab, S = ½d²sin α.

Zobacz też: Jak nadrobić zaległości z matematyki?

Trapez

Pole: P = ½(a+b) • h
(a – jedna podstawa trapezu; b – druga podstawa trapezu; h – wysokość trapezu)

Obwód: O = a + b + c + d
(a, b, c, d - długości boków)

Romb

Pole:
a) P = ½ e • f
(e, f – dłuższa i krótsza przekątna rombu)
b) P = a • h
(a – bok, h – wysokość)
Obwód: O = 4 a
(a - długość boku rombu)

Koło

Pole: P = π • r²
(π – to wartość stała o przybliżonej wielkości 3,14; r – promień koła)
Obwód: L = 2 π • r
r - promień okręgu

Równoległobok

Pole: P = a • h
(a – bok równoległoboku; h- wysokość opuszczona na bok a)
Obwód: O =2 (a + b)
(a, b - długości boków równoległoboku)

Deltoid

Pole: P = ½ e • f
Obwód: L = |AB|+|BC|+|CD|+|DA|

Zobacz też: Wzory matematyczne

Redakcja poleca

REKLAMA