Wykorzystaj stan alfa do szybkiego uczenia się

Wykorzystaj stan alfa do szybkiego uczenia się

Studiując literaturę dotyczącą szybkiej, czy też przyśpieszonej nauki – kwestią czasu jest tylko, kiedy spotkasz się z ideą świadomego wykorzystywania fal mózgowych właśnie do przyśpieszenia całego procesu nauki. Przypatrzmy się temu zagadnieniu bliżej.
/ 23.03.2009 12:23
Wykorzystaj stan alfa do szybkiego uczenia się

Twój mózg emituje fale o określonej częstotliwości. Fale te można mierzyć, posługując się liczbą cykli w określonej jednostce czasu, np. 1 sekundzie. Charakterystycznym częstotliwościom fal mózgowych, oznaczanych za pomocą liter alfabetu greckiego odpowiadają poszczególne stany świadomości człowieka.

Mózg emituje w sumie 5 rodzajów fal, z których 4 najważniejsze, to:

BETA - o częstotliwości 13 - 25 c/s;

ALFA - o częstotliwości 8 - 12 c/s;

THETA - o częstotliwości 4 - 7 c/s;

DELTA - o częstotliwości 0,5 - 3 c/s.

Czym charakteryzują się poszczególne rodzaje fal?

BETA – są one emitowane w stanie, w którym normalnie funkcjonujesz w ciągu dnia. Ponadto, w czasie uczenia się metodami tradycyjnymi, także dochodzi do ich emisji.

ALFA - są to fale charakterystyczne dla stanu relaksacji, marzeń i fantazji. Co ciekawe właśnie ten stan odpowiada za znaczne zwiększenie możliwości umysłowych (następuje w nim bardzo szybkie i łatwe zapamiętywanie oraz rozumienie różnego rodzaju informacji). Dlatego też świadome emitowanie fal alfa wykorzystywane jest w metodach szybkiej nauki.

THETA – stan głębokiej medytacji lub modlitwy. Jest to także stan podobny do przejawów geniuszu. W praktyce bardzo trudny do świadomego osiągnięcia.

DELTA – te fale mózg emituje podczas głębokiego snu.

Dzięki szeregowi badań naukowych stwierdzono, że osoba rozwiązująca zadania matematyczne wykazuje emisję fal alfa w prawej półkuli. Z kolei, kiedy ta sama osoba miała za zadanie dobranie kształtów i kolorów, to lewa półkula emitowała fale alfa. Właśnie ta symbioza pracy obydwu półkul mózgowych stanowi klucz do efektywnego szybkiego uczenia się .

Warto sobie uświadomić, że Twój mózg funkcjonuje w ten sposób, że używa obu swoich zamiennie, czyli raz jedną, raz drugą. Powoduje to, że w danej chwili masz dostęp tylko do możliwości oferowanej przez tylko jedną półkulę, gdyż druga jest tak jakby „wyłączona”.

W literaturze proces wspólnej pracy obu półkul mózgu zwany jest synchronizacją fal mózgowych. Stan ten można osiągnąć, m.in. za pomocą wprowadzenia się w stan relaksacji, kiedy to mózg zaczyna wytwarzać właśnie fale alfa.