E-learning - przełom w nauczaniu

E-learning - przełom w nauczaniu

Coraz więcej firm go zamawia i jest bardzo zadowolona ze swojego zakupu. Dlaczego staje się taki popularny? Na czym polega jego siła i czy wyprze on tradycyjne metody nauczania? Zdaniem wielu specjalistów z zakresu edukacji e-learning może okazać się metodą przyszłości.
/ 04.09.2008 14:25
E-learning - przełom w nauczaniu

E-learning to nic innego niż proces komputerowo wspomaganego zdalnego nauczania, w którym najważniejszą rolę odgrywa wykorzystanie multimedialnych możliwości komputera. W metodzie tej brak jest kontaktu z nauczycielem, jego obowiązki przejmuje właśnie komputer, który zarówno dostarcza wiedzę kursantowi jak i rozlicza go z postępów.

Można by w tym miejscu zadać pytanie – czym różni się e-learning od zwykłych kursów multimedialnych? Otóż w odróżnieniu od tradycyjnego nauczania w sieci (e-training) e-learning nie kończy się wraz z odbyciem szkolenia, ale po skończonej nauce pozwala na sprawdzenie się w teście końcowym, uzyskanie certyfikatu, a niekiedy nawet na ukończenie studiów.

Zadowolony pracownik

Wyższość e-learningu nad tradycyjnymi metodami nauczania to przeniesienie procesów kontrolnych z nauczyciela na samego uczącego się pracownika. On sam kontroluje swoja wiedzę, narzuca tempo uczenia i wielkość poszczególnych partii materiału. Ta samokontrola pozwala mu na zoptymalizowanie procesu uczenia się, dostosowując go do swojego poziomu wiedzy. Ponadto system sam analizuje wyniki odbytych przez kursanta testów i na ich podstawie ustala program powtórek.

Atrakcyjny sposób podawania wiedzy przez obrazy, filmy, animacje, dźwięki urozmaica nauczanie, zwiększając jednocześnie efektywność przyswajania wiedzy. Ponadto pracownik może w dogodnym dla siebie momencie w pracy zacząć naukę i w dogodnym momencie ją zakończyć.

Zyski dla firmy

Coraz więcej firm i instytucji docenia zalety e-learningu. Główną kartą przetargową są oczywiście mniejsze nakłady finansowe. W tradycyjnym sposobie organizowania szkoleń dochodzą koszty z wynajęciem sali konferencyjnej, opłaceniem kadry kształcącej, dojazdu pracowników, cateringu i noclegów, co może znacznie obciążyć budżet firmy. E-learning redukuje wiele wydatków, ponieważ wymaga tylko zwykłego komputera z dostępem do przeglądarki internetowej.

Szkolenie może odbywać się w dowolnym czasie i miejscu i obejmować dowolną ilość uczestników bez zwiększania kosztów. Oprócz tego firmie nie grozi dezorganizacja pracy. Metoda ta bowiem nie wymusza zbierania całego zespołu w jedno miejsce i odrywania go od obowiązków służbowych.

System przekazuje także raporty o tempie realizacji kursów i o wynikach jego użytkowników do działu HR, dzięki czemu pracownicy odpowiedzialni za szkolenia mają mniej pracy administracyjnej i łatwiej jest im opracowywać dalszą strategię szkoleń w swojej firmie.

Rodzaje kursów

Dostępne kursy e-learningowe są sprzedawane zarówno w formule uniwersalnej jak i indywidualnej. Ta pierwsza kształci pracowników z zakresu ogólnych zdolności jak: nauka języków obcych, korzystanie z komputera, zarządzanie czasem czy umiejętności negocjacyjne. Jednak największa siła e-learningu tkwi w jego indywidualnej formule. E-learning może kształcić w każdym zakresie tematycznym, klient tylko musi określić szczegółowy zakres treningu. Koszt indywidualnego systemu e-learningowego jest oczywiście większy, ale i tak znacznie niższy niż tradycyjnie organizowane szkolenia firmowe.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)