Starożytność - wprowadzenie

Starożytność - wprowadzenie

Starożytność to jedna z najbardziej barwnych i interesujących epok, związana z rozkwitem kultury greckiej i rzymskiej oraz działalnością wybitnych twórców.
/ 04.07.2010 16:41
Starożytność - wprowadzenie

Nazwą „starożytność” określa się dziś cały dorobek kultury, sztuki i literatury różnych narodów, jakie powstały i rozwinęły się do 476 r. n.e. (upadek cesarstwa zachodniorzymskiego).

Charakterystyka starożytności

Starożytność obejmuje rozległy okres czasowy i terytorialny, dorobek Grecji i Rzymu, Dalekiego Wschodu, Babilonu, Egiptu, Japonii, a także Biblię. Mniejszy znacznie zakres ma pojęcie „antyk”. Oznacza kulturę Grecji i Rzymu, ogarnia dorobek ludzi żyjących w obrębie basenu Morza Śródziemnego. To właśnie kultura antyku stanowi dziedzictwo kulturowe Europy, podstawy naszej cywilizacji. Sztukę antyku uznano za doskonały wzór piękna i poprawności, określano ją mianem „klasycznej” (od słowa „classicus” - wzorowy, pierwszorzędny, doskonały).

Klasycyzm

Pojęciem klasycyzm określa się głównie twórczość starożytnych artystów, ale także późniejsze prądy artystyczne odwołujące się do źródeł antycznych, nawiązujące do form, motywów tematycznych i wymogów ustalonych w antyku. Pojęciem pochodnym jest słowo „klasyka” oznaczające zbiór dzieł uznanych i cenionych w tradycji danego kręgu kulturowego.

Epoka starożytna

Epoka starożytna stanowi ogromny przedział czasu, ponad 10 wieków różnej kultury, różnych dziejów i obyczajów. W jej skład wchodzi przecież świat starożytnej Grecji, Rzymu, ale również starożytny Wschód: Sumerów, Babilończyków, Asyryjczyków, a obok tego równoległe źródło, jakim jest Biblia.

Dlatego dokonanie periodyzacji starożytności jest zadaniem niezwykle trudnym. Należy się więc ograniczyć do Grecji i Rzymu - kultur najbliższych nam i mających największy wpływ na tworzenie się literatur różnych państw europejskich.

Literatura grecka

Początki literatury greckiej wiążą się z imieniem i twórczością Homera. Podział na okresy uwarunkowany jest gatunkami, które w danym okresie dominowały. Dlatego można wyróżnić:

  • okres archaiczny:

wiek epicki - VIII w. p.n.e.
wiek liryki – VII - VII w. p.n.e.

  • okres klasyczny:

wiek dramatu - V w. p.n.e.

  • okres hellenistyczny:

wiek filozofów - IV w. p.n.e.
epoka epigramatu - III w. p.n.e.

Zobacz też : Homer - Odyseja

Literatura rzymska

Starożytny Rzym przejął dziedzictwo kulturowe Grecji w zakresie wierzeń religijnych i mitów. Wytworzył jednak własną literaturę i własnych twórców. Podział literatury rzymskiej może być następujący:

  • Okres Republiki:

początek poezji – III - II w. p.n.e.

  • Okres cesarski:

czasy Wergiliusza i Horacego - I w. p.n.e. (złoty wiek poezji rzymskiej)

czasy Owidiusza, Seneki i Horacego - I w. n.e.

czasy Marka Aureliusza - II w. n.e.

czasy chrześcijańskie – III - V w. n.e.