Postacie biblijne ze Starego Testamentu

Postacie biblijne ze Starego Testamentu

Charakterystyka najważniejszych postaci biblijnych ze Starego Testamentu.
/ 11.08.2010 08:15
Postacie biblijne ze Starego Testamentu

Adam i Ewa

Pierwsi ludzie stworzeni przez Boga, pierwsi rodzice ludzkości. Popełnili grzech ciężki, zrywając owoc z drzewa wiadomości złego i dobrego. Zostali za to wypędzeni z Raju (Edenu). Odtąd ludzkość musi zmagać się z cierpieniami i chorobami. Kain i Abel Synowie Adama i Ewy. Abel, umiłowany syn Adama, został zabity przez brata z powodu zazdrości o łaskę Bożą. Stwórca napiętnował Kaina znamieniem mordercy - bratobójcy.

Abraham

Jeden z pierwszych patriarchów narodu żydowskiego. Wyprowadził Izraelitów do Kanaan w Palestynie i tu osiedlił. Był wiernym wyznawcą Boga. Gdy jego żona Sara urodziła długo oczekiwane dziecko (według Biblii miała wówczas 90 lat), Bóg zażądał od Abrahama wielkiej ofiary: kazał złożyć Izaaka na ofiarę całopalenia. Patriarcha poddał się woli Stwórcy i z wielkim bólem zamierzał spełnić Boski rozkaz.

Gdy miał zabić syna, Bóg powstrzymał go i w zamian podsunął baranka ofiarnego. Ofiara Abrahama stała się symbolem wielkiego posłuszeństwa i oddania człowieka woli Stwórcy.

Mojżesz

Jedna z najważniejszych postaci Starego Testamentu. Był prawodawcą Izraela, uznaje się go za autora Pięcioksiągu. Wyprowadził Żydów z niewoli egipskiej. Podczas wędrówki Bóg w postaci gorejącego krzaka rozmawiał wielokrotnie z Mojżeszem. Na Górze Synaj Stwórca przekazał Mojżeszowi Dziesięcioro Przykazań (Dekalog). W drodze do Ziemi Obiecanej Bóg czynił wiele cudów, np. przeprowadził podróżnych przez Morze Czerwone, zsyłał pożywienie z nieba w postaci manny, źródło wody wytrysnęło za uderzeniem różdżki w skałę.

Znana jest również historia złotego cielca. Gdy Mojżesz rozmawiał z Bogiem na Górze Synaj, Izraelici zbudowali złotego cielca i modlili się do niego. Rozgniewany patriarcha roztrzaskał posąg i ukarał swoich rodaków. Trwająca 40 lat wędrówka zakończyła się dla Izraelitów pomyślnie, lecz sam Mojżesz umarł w wieku 120 lat, nikt nie zna miejsca pochówku.

Dawid

Król Izraela, w młodości pasterz i lutnista. Zasłynął pokonaniem Goliata za pomocą procy.

Salomon

Król Izraela. Stał się sławny dzięki swojej mądrości i rozwadze. Do historii przeszła opowieść, o rozstrzygnięciu sporu dwóch kobiet o dziecko. Gdy obie przyznawały się do macierzyństwa, Salomon rozkazał przeciąć mieczem niemowlę. Wówczas jedna z niewiast zrezygnowała z prawa do dziecka w obawie o jego życie. Król uznał, że właśnie ta jest prawdziwą matką, gdyż powodowana miłością woli oddać syna drugiej kobiecie niż skazać go na śmierć. Salomon dbał również o rozwój kraju, rozbudowywał go, rozwijał kulturę i literaturę.

Zobacz też : Biblia - motywy biblijne

Józef

Syn Jakuba. Historia tego młodzieńca często stanowiła inspirację literacką w późniejszych okresach. Zazdrośni bracia sprzedali go do niewoli egipskiej. Józef posiadał dar tłumaczenia snów. Zinterpretował sen faraona o tłustych i chudych krowach i przewidział siedem lat urodzajnych i siedem lat klęski. Dzięki temu uratował Egipt przed głodem, gdyż z rozkazu władcy mieszkańcy przygotowali olbrzymie zapasy. W wyniku tych wydarzeń Józef uzyskał łaski faraona i wysokie stanowisko na jego dworze. Później przebaczył zawistnym braciom, pomógł im w latach klęski, a starego ojca sprowadził do siebie.

Noe

Jedyny uczciwy, prawy człowiek wśród grzesznych mieszkańców ziemi. Gdy Bóg postanowił ukarać nieposłusznych ludzi potopem, jedynie Noe miał być uratowany. Stwórca rozkazał mu zbudować arkę i skryć się w niej z rodziną oraz przedstawicielami wszystkich gatunków zwierząt.

Po potopie na niebie ukazała się tęcza na znak przymierza Boga z ludźmi. Patriarcha wypuścił z arki gołębia, który przyniósł w dziobie gałązkę oliwną - znak, że woda opadła.

Lot i żona Lota

Para ludzi uratowana z Sodomy zniszczonej przez Boga. Zostali wyprowadzeni z ginącego miasta przez aniołów. Zabroniono im oglądania się za siebie. Jednak kobieta, wiedziona zwykłą swej naturze ciekawością, nie spełniła tego polecenia. Za karę została zamieniona w słup soli.

Jonasz

Człowiek, który był w brzuchu wielkiej ryby. Nie wypełnił Bożego rozkazu i próbował uciec z kraju. Morska burza wyrzuciła go ze statku. Bóg uratował Jonasza, posłał wielką rybę, która połknęła rozbitka, potem podpłynęła do brzegu i wyrzuciła go na piasek.

Zobacz też : Nowy Testament - przypowieści