POLECAMY

Pora na sen - chroni przed depresją

Pora, o której kładziesz się spać w młodym wieku, ma znaczenie dla twojego zdrowia psychicznego. Okazuje się, że zarywanie nocy grozi... depresją. Dwa niedawno przeprowadzone badania potwierdziły, że późne chodzenie spać sprzyja występowaniu objawów depresji u nastolatków, a wczesne – chroni przed pojawieniem się depresji.
Pora na sen - chroni przed depresją

Spać - wcześniej?

W badaniu przeprowadzonym przez Jamesa Gangwischa z Columbia University w Nowym Jorku poddano analizie dane dotyczące 15659 nastolatków. U 1143 (7,3%) młodych osób stwierdzono objawy depresji, a u 2038 (13%)  - myśli samobójcze. Dane te skonfrontowano z porą, o której rodzice polecili swoim dzieciom iść spać. Okazało się, że u nastolatków, którzy poszli spać o północy lub później, częstotliwość występowania objawów depresji była o 25% wyższa niż u ich wcześniej chodzących spać rówieśników, a częstotliwość występowania myśli samobójczych była w grupie nocnych marków wyższa aż o 20%.

Zjawisko to zainteresowało badaczy do tego stopnia, że postanowili poszukać jego przyczyny w czynnikach środowiskowych. Dr Gangwisch uważa, że  wyraźnie większe zapotrzebowanie na sen u nastolatków łączy się ze zmianą szkoły. W Stanach Zjednoczonych godziny rozpoczęcia zajęć szkolnych różnią się raczej w zależności od grupy wiekowej i poziomu kształcenia niż w zależności od harmonogramu danej placówki. Nastolatkowie muszą wstawać wcześniej, gdyż ich zajęcia lekcyjne rozpoczynają się wcześniej.

Na skrócenie czasu snu składa się także praktyka rodzicielska – rodzice w wielu przypadkach zaliczają późniejsze odsyłanie starszych dzieci do łóżek do przywilejów związanych z wiekiem - stąd bierze początek deprywacja snu, która jest czynnikiem ryzyka wystąpienia depresji.

Szkodliwe niedobory snu

Drugie badanie, przeprowadzone również przez dr. Gangwischa, dostarczyło informacji o zjawisku przeciwnym: dobroczynnym wpływie dłuższego snu u nastolatków oraz uszczegółowiło wyniki poprzedniego badania nad szkodliwym wpływem niedosypiania.

U młodych ludzi, którzy deklarowali przesypianie średnio pięciu lub mniej godzin w ciągu nocy, częstotliwość objawów depresji wzrastała o 71%, a częstotliwość myśli samobójczych o 48% w stosunku do badanych deklarujących przesypianie średnio 8 godzin w ciągu nocy. U nastolatków, którzy deklarowali, że zazwyczaj śpią wystarczająco długo, ryzyko wystąpienia objawów depresji i myśli samobójczych również było znacznie niższe niż w przypadku młodzieży niedosypiającej.

Jak się okazało, nie tylko obiektywna miara, ale i subiektywne poczucie spania „wystarczająco długo” było istotnym czynnikiem ochronnym przed depresją w młodości.

Polecamy: Jak długo spać, żeby się wyspać?

Relacja sen - nastrój

Autorzy cytowanych badań wskazują kilka potencjalnie odpowiedzialnych za związek częściowej deprywacji z depresją i myślami samobójczymi u młodzieży.

Ich zdaniem, niedostatek snu może oddziaływać na emocjonalne reagowanie na awersyjne bodźce; może powodować zły nastrój, który utrudnia radzenie sobie ze stresem dnia codziennego oraz relacje z dorosłymi i rówieśnikami; może również zaburzać osąd, koncentrację i kontrolę impulsów.

Nie znamy jeszcze odpowiedzi na pytanie, który z powyższych mechanizmów ma kluczowe znaczenie dla zaburzeń nastroju. Związek długości i jakości snu oraz objawów depresji I myśli samobójczych oczekuje na dalsze badania i weryfikację zaproponowanych hipotez. Wiemy jednak, że niska jakość snu i niewystarczająca jego długość występuje zarówno przed wystąpieniem depresji, jak w jej trakcie i chociaż nie można jednoznacznie stwierdzić, że deprywacja i zaburzenia snu są powodem pojawiania się i rozwoju depresji, bez wątpienia są czynnikami ryzyka zarówno u osób dorosłych jak u dzieci.

Czytaj też: Kiedy depresja dotyka dzieci i młodzież?

Źródło:

American Academy of Sleep Medicine (2010, January 2). Earlier bedtimes may help protect adolescents against depression and suicidal thoughts. ScienceDaily. Retrieved August 5, 2011, from http://www.sciencedaily.com­ /releases/2010/01/100101011828.htm

American Academy of Sleep Medicine (2009, June 11). Later Parental-mandated Bedtimes For Teens Linked To Depression And Suicidal Thoughts. ScienceDaily. Retrieved August 5, 2011, from http://www.sciencedaily.com­ /releases/2009/06/090609072717.htm

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (1)
/6 lat temu
troszkę to niejasno napisane jest. Tzn. ja zrozumiałem, że to zbyt krótki sen powoduje depresję, a nie poźne kładzenie się spać. Nie każdy musi rano wstawać, bo np. kiedy są wakacje to nie trzeba. Więc wtedy nawet jak się pójdzie spać o 4 rano, to można spać do 12 i jest OK. Ale mnie by bardziej interesowały własnie jakieś badania nad porą kładzenia sie spać jako taką, np. osoba idzie spać o 21 i spi 8 godzin, a osoba, co idzie spać o 2 w nocy i też śpi 8, wtedy by to można porównać, czy są jakiekolwiek różnice miedzy takimi osobami. Powinni takie badania też zrobić.