Najważniejsi twórcy literatury amerykańskiej

Najważniejsi twórcy literatury amerykańskiej

Poznaj biografię i najważniejsze dzieła twórców literatury amerykańskiej.
/ 18.05.2011 11:26
Najważniejsi twórcy literatury amerykańskiej

Wiliam Faulkner (1897 - 1962)

Jeden z najwybitniejszych pisarzy amerykańskich, zajmujący się w swej twórczości historią amerykańskiego Południa. Napisał: Absolomie, Absolomie... (1936), Intruz (1948), Requiem dla zakonnicy (1951), trylogię Zaścianek (1940), Miasto (1957), Rezydencja (1959), zbiór nowel i opowiadań Niepokonany (1948), Zstąp Mojżeszu (1942), Gambit (1949), Opowiadania (1950). Faulkner utrwalił w swoich utworach świat Południa z jego tradycjami, inną mentalnością, przesądami rasowymi. Opisywał świat zła, istnienie ludzkie jako absurd, świat jako terytorium cierpienia i podłości, wypełniony złem i ludźmi-dewiantami, obłąkańcami. Twierdził: „człowiek jest sumą swoich cierpień”. Faulkner jest wielką indywidualnością prozy światowej. Otrzymał Nagrodę Nobla w 1949 r.

John Steinbeck (1902 - 1968)

Wybitny powieściopisarz, tworzący utwory realistyczne, poświęcone tragicznym losom ubogich warstw społecznych, wyrażające głęboką życzliwość pisarza dla prostych ludzi i akceptujące ich postawy życiowe. Główne utwory: Myszy i ludzie (1932), Grona gniewu (1939), Na wschód od Edenu (1952), Perła (1948), Pastwiska niebieskie (1932), Ulica Nadbrzeżna (1945). W powieściach przedstawił pełen współczucia realistyczny obraz życia wędrownych robotników rolnych w Kalifornii. Jest też
autorem reportaży z II wojny światowej (Bombs Away - 1942) oraz z podróży. W 1962 r. otrzymał literacką Nagrodę Nobla.

Zobacz też: Literatura emigracyjna

Truman Capote (1924 - 1984)

Właściwie Truman Streckfus, prozaik, autor pełnych liryzmu powieści psychologicznych o dojrzewaniu powojennej młodzieży: Inne głosy, inne ściany (1948), Harfa traw
(1951) i nowojorskiej elicie artystycznej: Śniadanie u Tiffany’ego (1958). Ostatnia powieść Z zimną krwią (1966) to drobiazgowe, posępne studium autentycznej zbrodni.

John Dos Passos (1896 - 1970)

Powieściopisarz, znany jako autor przypominającej kolaż charakterystyki społeczeństwa amerykańskiego, za pomocą której ukazuje dynamizm i zróżnicowanie Amerykanów w pierwszych dekadach XX w. w takich powieściach, jak: Manhattan Transfer (1925), trylogia USA - 42 równoleżnik (1930), Rok 1919 (1932), Ciężkie pieniądze (1936).

Jerome Salinger (ur. 1919)

Autor powieści i opowiadań: Buszujący w zbożu (1951), Dziewięć opowiadań (1953), Franny i Zooey (1961), Wyżej podnieście strop (1963). Jego utwory pod względem tematycznym przedstawiają dzieje irlandzko-żydowskiej rodziny Glassów i stanowią manifest młodzieńczej wrażliwości, przeciwstawiającej się zniewoleniu życia przez techniczną cywilizacje i pogoń za zyskiem. 

Zobacz też: Literatura lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych

Issaak Singer (1904 - 1991)

Autor powieści i opowiadań, pisarz żydowski polskiego pochodzenia, od 1935 r. tworzący w USA głównie w języku jidisz. Opowiada o życiu środowisk żydowskich w Polsce dawnej i współczesnej oraz ich problemach moralno-religijnych na gruncie konfliktów wewnętrznych. Mistrz krótkich opowiadań: Krótki piątek (1965), Seans (1967-1968), Namiętności (1970-1975), Moc światła (1980), Śmierć Matuzalema (1988). W licznych powieściach przedstawił realistyczną panoramę środowiska żydowskiego w Polsce w różnych okresach historii. W 1988 r. otrzymał Nagrodę Nobla. Główne utwory: Szatan w Goraju (1935), Sztukmistrz z Lublina (1960), Niewolnik (1962), Dwór (1967), Spuścizna (1970), Wrogowie (1972), Pokutnik (1974), Miłość i wygnanie (1978).

Władimir Nabokow (1899 - 1977)

Pisarz i poeta amerykański rosyjskiego pochodzenia, przedstawiciel nurtu postmodernistycznego, autor wielu powieści, do 1941 r. po rosyjsku, potem w języku angielskim. Znany jest jako autor Lolity (1955), powieści o obsesyjnej miłości dojrzałego mężczyzny do dwunastoletniej dziewczynki. Inne jego utwory to: Prawdziwe życie Sebastiana Knighta (1941), Pnin (1957), Biały ogień (1962), Przejrzystość rzeczy (1972).

Eugene O’Neill (1888 - 1953)

Dramaturg, twórca współczesnego dramatu amerykańskiego. Stał się znany po wydaniu sztuki Beyond Hve Horizon (1920), za którą otrzymał Nagrodę Pulitzera. Inne sztuki: Żałoba przystoi Elektrze (1931), Zmierzch długiego dnia (1956). W 1936 r. otrzymał literacką Nagrodę Nobla.