POLECAMY

Biofeedback w praktyce

Dla kogo są zalecane treningi Biofeedback i na czym polegają? Jak wygląda sesja terapeutyczna, ile czasu trwa i co daje?
Biofeedback w praktyce

Dla kogo są zalecane treningi Biofeedback

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że treningi powinny być stosowane jako forma terapii osób z dysfunkcjami na podłożu neuro- i psychofizjologicznym, jak również mogą być formą wspierania rozwoju zdrowych osób, które pragną poprawić pamięć, koncentrację uwagi czy kojarzenie.

Elementy składowe treningów

  1. Spotkanie z koordynatorem medycznym – przekazuje on osobie zainteresowanej wiedzę na temat treningów metodą Biofeedback, odpowiada na pytania, przedstawia cele, jakie mogą być zrealizowane w czasie treningów,
  2. Konsultacja neurologiczna – jest ona podstawą bezpiecznej terapii, lekarz neurolog wystawia opinie i stanie neurologicznym pacjenta, dzięki czemu możliwe jest dobranie adekwatnych działań terapeutycznych,
  3. Kwalifikacja psychologiczna – uwzględnia sferę psychiczną człowieka, psycholog ocenia problem pod kątem psychologicznym i wydaje opinie na temat ukierunkowania terapii,
  4. Badanie QEEG – mapa mózgu, która jest początkiem ułożenia protokołu treningowego,
  5. Analiza badania QEEG – pozwala określić wstępne hipotezy co do wyników terapii,
  6. Badania kontrolne – na przestrzeni 12 treningów niezbędne jest wykonanie 3 badań (2x QEEG oraz 1x mini QEEG),
  7. Opieka specjalisty neurofizjologa – służy on pomocą osobie prowadzącej treningi, by na bieżąco konsultować i omawiać zachodzące zmiany, jak również pacjentowi,
  8. Konsylium terapeutyczne z udziałem pacjenta – jest to wspólna analiza zmian, które zaszły w terapii i ustalenie dalszego planu postępowania.
  9. Wypis z przebiegu terapii – efektywność postępów zostaje poddana analizie. 

Jak wygląda sesja terapeutyczna?

Trening przebiega w formie zabawy – pacjent gra w odpowiednio dobraną dla niego grę komputerową. Przebieg gry jest zobrazowanym przebiegiem fal mózgowych trenowanego. Informacje uzyskane z obrazu dają pacjentowi możliwość poznania reakcji własnego mózgu. W oparciu o tą umiejętność poprzez treningi można tak zmodyfikować jego pracę aby funkcjonował optymalnie. Zadaniem pacjenta jest dążenie do osiągnięcia jak najlepszych wyników gry za pomocą siły swojej woli. Komputer dźwiękiem sygnalizuje, kiedy praca mózgu jest dobra i stosownie ją nagradza punktami (w tym momencie następuje sprzężenie zwrotne). 

Jak długo trwa trening?

Jest to uzależnione od problemu, który ma zostać rozwiązany, oraz od tempa uczenia się pacjenta. W przypadku głębokich i złożonych zaburzeń jak epilepsja czy ADHD konieczna jest duża ilość spotkań – 80-60, przy mniejszych trudnościach efekty można zauważyć już po 10-20 sesjach. 

Jaką zdolność mózgu wykorzystuje Biofeedback?

Metoda ta bazuje na neuroplastyczności mózgu – czyli na wygaszaniu nadmiernych połączeń synaptycznych i tworzeniu nowych, co wpływa na reorganizację struktury mózgu. Proces ten jest warunkiem dla procesu uczenia się i pamięci. Ponieważ zmiany te nie zachodzą od razu, zaleca się, by kolejne sesje treningowe, czy terapeutyczne były oddzielone snem.

  
(Na podstawie ABC Biofeedback , Medico – Brain Centrum Rozwoju Mózgu, Warszawa 2009r.)

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)