POLECAMY

Zalecenia dla rodziców dzieci dyslektycznych

Prezentuję zalecenia dla rodziców uczniów klas I-III oraz IV-VI.
Zalecenia dla rodziców dzieci dyslektycznych

Zalecenia dla rodziców uczniów klas I-III

 • Codzienne 10-15 minutowe ćwiczenie techniki czytania z wykorzystaniem tekstów atrakcyjnych dla dziecka, omawianie treści czytanego tekstu, dopowiadanie dalszego ciągu, udzielanie odpowiedzi na pytania do tekstu;
 • Ćwiczenie sprawności grafomotorycznej według zaleceń specjalisty (ćwiczenia kaligraficzne);
 • Prowadzenie różnorodnych zabaw ortograficznych w atrakcyjnej formie (gry planszowe, zabawy plastyczne, programy komputerowe, ćwiczenia pisemne);
 • Stosowanie systemu wzmocnień pozytywnych (zauważanie, chwalenie i nagradzanie nawet najmniejszych sukcesów, dostrzeganie postępów);
 • Stała współpraca z nauczycielem uczącym dziecko i terapeutą w celu uzyskania informacji i zaleceń do dalszej pracy w domu;
 • Gromadzenie „dowodów” pracy dziecka (wytworów, kart pracy, zeszytów).

Zalecenia dla rodziców uczniów klas IV-VI

 • Codzienny 10-20 minutowy trening głośnego czytania, analizowanie treści czytanego tekstu;
 • Utrwalanie zasad ortograficznych (wyrobienie nawyku korzystania ze słownika ortograficznego, autokorekty błędów);
 • Ćwiczenie poprawności pisania według zaleceń specjalisty;
 • Korzystanie z programów komputerowych zalecanych przez specjalistę;
 • Doskonalenie sprawności manualnej różnymi technikami plastycznymi według zainteresowań dziecka;
 • Zgłoszenie dziecka na badanie kontrolne w wyznaczonym terminie, dostarczenie „dowodów” pracy dziecka prowadzonych zgodnie z zaleceniami.

Zestawy ćwiczeń usprawniających wszystkie funkcje percepcyjno-motoryczne do wykorzystania w pracy z dzieckiem w domu znajdziecie Państwo w dziale „Ćwiczenia w domu i w szkole”.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)