POLECAMY

Oswoić psychologa - czyli nie taki diabeł straszny

Psycholog to również ogólne określenie osób mających wykształcenie psychologiczne, ale zajmujących się równymi problemami. Często wizyta u psychologa napawa niepotrzebnym strachem, niektórzy zaś uważają ją za stygmatyzację.
Oswoić psychologa - czyli nie taki diabeł straszny

Podobnie jak pedagog – psycholog diagnozuje problemy z wielu dziedzin – w zależności od swoich umiejętności i prowadzi zajęcia terapeutyczne. Z jego pomocy korzystają dzieci, rodzice lub całe rodziny.

Zakres obowiązków psychologa

Psycholog diagnozuje: poziom rozwoju intelektualnego dzieci, rozwój społeczny dziecka, etapy rozwoju poszczególnych funkcji poznawczych dziecka, czyli: myślenia, pamięci, spostrzegania, uwagi, rozumienia. Psycholog nie tylko diagnozuje, ale również prowadzi terapię, w ramach której ćwiczy pamięć dzieci, ich koncentrację, spostrzeganie.

Psycholog zajmuje się także problemami wychowawczymi, choć robi to niekiedy w inny sposób niż pedagog. Psycholog analizuje sytuację wychowawczą rodziny z dzieckiem i rodzicami, stosuje wobec dziecka określone procedury wychowawcze w celu wyegzekwowania pewnych zachowań.

Ze względu na własne preferencje i odpowiednie przygotowanie psycholog może prowadzić następujące działania na terenie poradni: prowadzić terapię rodzin, wspomagać rozwój dziecka, zajmować się dziećmi w określonym wieku, prowadzić terapię uzależnień, pracować z osobami u których stwierdzono ADHD, zaburzenia odżywiania. W niektórych poradniach można również spotkać psychologów specjalizujących się w pracy z dziećmi/młodzieżą – ofiarami lub sprawcami przemocy, jak również z dziećmi – ofiarami przestępstw seksualnych. Osoby te prowadzą również zajęcia dla dzieci z rodzin, w których występuje problem alkoholowy. Niekiedy podejmują mediacje między rozwodzącymi się rodzicami, miedzy uczniem a nauczycielami, miedzy zbuntowanym nastolatkiem a rodzicami.

Polecamy: Negatywne uczucia - pozwalać na nie czy ich zakazać

Do zadań psychologów należy również wydawanie opinii na temat przebadanych dzieci, współpraca z wytypowanymi szkołami, prowadzenie prelekcji, po zdobyciu odpowiednich kwalifikacji psycholog może również prowadzić terapię metodą SI, pracować z dziećmi z autyzmem.

Zobacz także:  Zakres pomocy psychologiczno - pedagogicznej

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)