Bywa, że wiele symptomów występuje równocześnie, co świadczy o zaburzeniach wielu funkcji. Tym bardziej w tych przypadkach ważna jest szybka diagnoza i podjęcie natychmiastowych działań terapeutycznych.

Zabawy kształtujące pojęcie liczby i miary dla dzieci sześcioletnich

Oto kilka zabaw dydaktycznych z zakresu wiedzy ścisłej.
/ 03.10.2016 13:15
Bywa, że wiele symptomów występuje równocześnie, co świadczy o zaburzeniach wielu funkcji. Tym bardziej w tych przypadkach ważna jest szybka diagnoza i podjęcie natychmiastowych działań terapeutycznych.

UWAGA: Możesz grac sama z dzieckiem, jednak lepiej będzie, jeżeli umówisz się z koleżankami, lub sąsiadkami, tak by zabawa była „sprawiedliwsza” i odbywała się pomiędzy rówieśnikami.

Domino liczbowe - zabawa dla dziecka

O co chodzi?

Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 10. Odczytywanie cyfr oznaczających oraz znaków plus (+) i minus (–).

Co będzie potrzebne?

• Kartoniki z liczbami od 1 -10 oraz kartoniki z działaniami w zakresie 10 z użyciem znaków + i -.

Przebieg:

Każde dziecko otrzymuje taką samą ilość kartoników. Na środku stołu kładziemy kartonik domina, tak, aby był widziany przez wszystkie dzieci. Zadaniem uczestników gry jest wybranie spośród swoich kartoników takiego, na którym widnieje liczba przedstawiająca wartość sumy lub różnicy demonstrowanej na kartoniku. Wygrywa to dziecko, które najszybciej pozbędzie się swoich kartoników.

UWAGA: na kartonikach mogą być przedstawione figury geometryczne, kwiaty, zwierzęta, owoce, itp. W liczbie do 10 oraz działania, w których zamiast liczb używamy symboli obrazkowych.

Dokładanka - zabawa dla dziecka

O co chodzi?

Zapoznanie dzieci z figurami geometrycznymi płaskimi i przestrzennymi, rozpoznawanie ich w otoczeniu i poprawne nazywanie.

Co będzie potrzebne?

• 24 kartoniki podzielone na dwa pola, których przedstawione są figury geometryczne różniące się między sobą trzema cechami: kształtem, barwą i wielkością (duży, mały)

Przebieg:

Rozdaj dzieciom/dziecku i sobie kartoniki. Rozgrywka polega na dokładaniu kartoników, jak w dominie, z jednej lub dwu stron kartonikowego ciągu. Można polecić dobór figur różniących się dwiema cechami, np. kolorem i wielkością lub kolorem i kształtem.

Za koniec gry przyjmuje się wyłożenie wszystkich kartoników.

Gra w kolory - zabawa dla dziecka

O co chodzi?

Zapoznawanie z podstawowymi figurami geometrycznymi, płaskimi i przestrzennymi, układanie z nich różnych kompozycji. Wyodrębnianie zbiorów przedmiotów, klasyfikowanie i segregowanie różnych przedmiotów i figur geometrycznych według ich wielkości, barwy i kształtu.

Co będzie potrzebne?

• 4 piramidki z kolorowymi kółkami
• kostka z kolorowymi oczkami
• rysunek obrazujący wzorcowy układ kółek

Przebieg:

Dziecko otrzymuje piramidkę oraz rysunek przedstawiający układ kółek. Należy kolejno rzucać kostką. Gdy wypadnie oczko czerwone, uczestnik gry, zgodnie z załączonym wzorem nakłada na patyk czerwone kółko i w nagrodę rzuca ponownie kostką. Jeżeli wypadnie inny kolor grę podejmuje następny gracz.

Wygrywa ten gracz, który pierwszy ułoży piramidkę według kolejności podanej na otrzymanym wcześniej wzorze.

Zobacz też: Po czym poznać dobrego informatyka

Ryby (zabawa grupowa)

O co chodzi?

Tworzenie zbiorów według wielkości i koloru oraz poszczególnych ich elementów. Odczytywanie wyrazów.

Co będzie potrzebne?

• kartoniki lub opaski z rysunkami (np. 3 wielkości, 2 kolory)
• tabliczki z zaprzeczeniem własności zbioru (np. słowa: „duże”, „niebieskie” zostały przekreślone.
• Różnorodne napisy oznaczające ryby (np. karp, sum, rekin, tuńczyk)

Przebieg:

Umieść w pokoju lub ogrodzie tabliczki z negacją właściwości danego zbioru. Dziecko otrzymuje kartoniki z rysunkami ryb – w 3 wielkościach i 2 kolorach. W innym miejscu zabawy zamieść kartoniki z literami oraz napisy dla rybaków i wędki. Przy muzyce puszczonej z odtwarzacza dzieci będą udawać, że pływają, a w przerwach w muzyce będą szybko podbiegać do tabliczek z zaprzeczeniami właściwości zbioru. Zadanie polega na określaniu przez dzieci jakie ryby tam się znalazły, powinny podać ich nazwę, kolor i wielkość. Następnie grupa (może być ich kilka) wybiera spośród siebie rybaka. Rybacy otrzymują opaski z napisami ryb i mają za zadanie odczytać napis i „złowić” odpowiednie ryby. Jeżeli jest więcej niż jedna grupa, to wygrywa ta, która jako pierwsza złowi swoje rybki.

Zobacz też: Jak zachęcić dziecko do nauki?