POLECAMY

XII scenariusz zajeć korekcyjno-kompensacyjnych

Temat: Ortografia w ćwiczeniach grafomotorycznych.
XII scenariusz zajeć korekcyjno-kompensacyjnych

Cel główny: utrwalanie zasad ortografii w ćwiczeniach usprawniających funkcje percepcyjno-motoryczne

Cele operacyjne:

 • usprawnia grafomotorykę, kaligrafię;
 • ćwiczy koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową;
 • usprawnia pamięć, logiczne oraz twórcze myślenie;
 • usprawnia pracę obu półkul mózgowych, przekracza środkową linię ciała;
 • ćwiczy poprawną pisownię wyrazów.

Metody: praktycznego działania

Formy: zbiorowa - indywidualna - jednolita

Środki dydaktyczne: artykuły piśmiennicze, komputer

Polecamy: VIII scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Przebieg zajęć:

Część I

 • Prezentacja prac domowych;
 • Gimnastyka mózgu P. Dennisona – zestaw wspomagający przekraczanie środkowej linii ciała (ruchy naprzemienne, leniwe ósemki, słoń, motyl na suficie, pozycja Cooka, punkty na myślenie). Ćwiczenia przedstawia grupie wybrane dziecko, wspomagane przez prowadzącego. W trakcie wykonywania poszczególnych ćwiczeń dzieci recytują pasujące doń wierszyki.

Część II

 • Ćwiczenia ortograficzne: Praca w grupach: dopisywanie do podanego wyrazu innych wyrazów zawierających wskazaną cząstkę i pisanych według tej samej zasady ortograficznej, np. wół – bawół. Prezentacja wytworów grupy.

Część III

 • Ćwiczenia grafomotoryczne: Rysowanie w kratkach zadanych obrazków w lustrzanym odbiciu. Kaligraficzny opis wykonanych obrazków, z zachowaniem poprawności ortograficznej.

Część IV

 • Ćwiczenia relaksacyjne: Lustrzane kalambury: wybrane dziecko rysuje w powietrzu obiema rękami na raz ten sam obiekt, reszta grupy rozpoznaje zadany kształt.

Część V

 • Trening ortograficzny przy komputerze;
 • Omówienie prac domowych.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)