Wyjeżdżasz za granicę? – ureguluj sprawę opieki nad dzieckiem

Wyjeżdżasz za granicę? – ureguluj sprawę opieki nad dzieckiem

Sytuacja materialna niektórych rodzin, zmusza rodziców do podjęcia decyzji o tymczasowym wyjeździe zagranicznym w celach zarobkowych. Czasem wyjeżdża jeden z rodziców, a niekiedy zdarza się, że wyjeżdżają oboje rodzice.
/ 04.10.2016 15:45
Wyjeżdżasz za granicę? – ureguluj sprawę opieki nad dzieckiem

Sytuacja prawna dziecka

Opiekunami prawnymi dziecka są jego rodzice lub ustanowieni w wyniku decyzji sądu rodzinnego opiekunowie: rodziny adopcyjne, zastępcze. Jeśli zatem prawni opiekunowie/rodzice dziecka decydują się na wyjazd za granicę powinni zadbać o uregulowanie w sposób formalny opieki nad dzieckiem. Jeśli wyjeżdża tylko jedno z rodziców, a drugiemu przysługuje pełnia praw rodzicielskich wówczas na czas nieobecności ojca/matki drugi z rodziców przejmuje na siebie całość obowiązków związanych z opieka i wychowaniem dziecka.

W sytuacji, gdy wyjeżdża ten rodzic, któremu przysługuje pełnia władzy rodzicielskiej (drugi rodzic jest jej pozbawiony), powinien on zgłosić się do sądu rodzinnego z wnioskiem o czasowe zawieszenie jego praw rodzicielskich wobec pozostawianych dzieci i przeniesienie tychże praw na wskazaną osobę – jako powód takiej prośby należy podać tzw. „przeszkodę przemijającą” – tymczasowy wyjazd.

Wniosek ten można również spisać w kancelarii notarialnej. Po powrocie do kraju rodzic odzyskuje pełnię władzy rodzicielskiej. Podobna procedurę powinni przeprowadzić rodzice, jeśli wyjeżdżają oboje. Dzieci – osoby poniżej 18 roku życia nie mogą zostać bez opieki rodzicielskiej. W sytuacji, gdy rodzice nie zapewnią dzieciom opieki na czas swojej nieobecności i fakt ten zostanie zgłoszony na policję – wówczas Sąd Rodzinny, badając sytuację rodzinną dziecka ustali dla niego opiekuna prawnego na czas nieobecności rodziców. Zatem warto zadbać o zapewnienie dzieciom opieki zgodnie z przepisami prawa, by nie doprowadzać do sytuacji, w której dzieci są tymczasowo umieszczane w domach dziecka lub rodzinach zastępczych.

Polecamy: Wyjazdy zagraniczne rodziców

Codzienne życie

Nie jest łatwo być rodzicem z daleka. Dzieciom też jest trudno rozmawiać z rodzicami, których rzadko widują. Przecież tyle się dzieje i ważne jest, by mówić o tym tu i teraz – to dziś wygrałem konkurs – mówiąc o tym tydzień później nie będę już tak podekscytowany. To dziś potrzebuję rady, jak wykonać zadanie – jutro już będzie za późno.

Czytaj także: Domowe trucizny