Jeżeli w danych sklepie zwrot towaru nie jest możliwy, wtedy żądanie wymiany towaru ze względu na nieodpowiednie dobranie rozmiaru nie zostanie uwzględnione.

Wyjazdy zagraniczne rodziców

Mimo obecnej sytuacji gospodarczej wielu państw europejskich, wyjazdy zagraniczne w celach zarobkowych nadal są atrakcyjną formą zarobków dla dość dużej grupy Polaków. Jak zapewnić w takiej sytuacji komfort dziecku?
/ 27.04.2010 16:00
Jeżeli w danych sklepie zwrot towaru nie jest możliwy, wtedy żądanie wymiany towaru ze względu na nieodpowiednie dobranie rozmiaru nie zostanie uwzględnione.

Wyjazd rodziców

Wyjazd do pracy za granicą nie jest i nie powinien być jedynie kwestią osób dorosłych – rodziców. Za wyjeżdżającym mężem lub żoną tęskni nie tylko współmałżonek, ale również dziecko.

Zmienia się codzienne życie nie tylko osoby dorosłej, która musi się teraz sama zmierzyć ze wszystkimi problemami rodzinnymi, „do góry nogami” zostaje również wywrócony świat dziecka.

Problemem staje się nie tylko konieczność nauczenia się radzenia z nieobecnością żony/męża, ale również konieczność życia bez jednego z rodziców.

Polecamy: Dzieci uwikłane w mobbing - informacje dla rodziców dzieci poszkodowanych

Główne problemy wynikające z wyjazdu rodzica

Jeśli rozmawiacie o mającym nastąpić wyjeździe jednego z Was, pewnie zastanawiacie się nad mogącymi się pojawić problemami. Oczywiście sytuacji trudnych będą doświadczały osoby, które zostaną w kraju jak również osoba wyjeżdżająca. Problemem będzie wspomniana wcześniej tęsknota, nadmiar obowiązków, które do tej pory rozkładały się na dwie osoby, a teraz będzie musiała im sprostać jedna osoba.

Pojawić się może również obawa o zdrowie osoby wyjeżdżającej oraz o wiarygodność osoby załatwiającej pracę. Może pojawić się także niepewność związana z dochowaniem wzajemnej wierności.

Dzieci mogą czuć się porzucone, a co gorsza mogą stracić zaufanie do pozostającego z nimi rodzica, jeśli zauważą jego bezradność w obliczu nawarstwiających się trudności.

Jak sobie radzić, gdy jedno z Was musi wyjechać?

Oczywiście rozmowy telefoniczne, wideorozmowy, e – maile nie są wstanie zastąpić obecności żywej osoby. Dają jednak pewną namiastkę kontaktu i pozwalają przetrwać rozłąkę. Warto pamiętać, że wyjazd jednego z rodziców to próba dla całej rodziny. Dzieci muszą wiedzieć, że teraz i ich zadania domowe mogą ulec zmianie. Rodzic pozostające w kraju powinien pamiętać, że nie może zrobić wszystkiego sam, ma prawo pewnych rzeczy nie umieć i dzielić się swoimi rozterkami z osobą, która wyjechała.

Nie wolno też doprowadzić do sytuacji, w której rodzic, który wyjechał nie jest informowany o codziennych trudnościach wychowawczych czy szkolnych dzieci – kiedy wróci po kilku miesiącach do domu może nie poznać własnej rodziny.

Czytaj także: Urodziny Karoliny

Pamiętajcie – dłuższa rozłąka to wielkie wyzwanie nawet dla zgranej rodziny – każdy z Was znajdzie się w nowej sytuacji i z pewnością nieco się zmieni – czy jesteście gotowi na te zmiany i na tyle silni by je zaakceptować?