Dziecko – bohater może w przyszłości cierpieć na chorobę wrzodową i choroby serca/ fot. Fotolia

Jak ocenić film dla dziecka?

Nie wiesz, czy film może obejrzeć Twoje dziecko? Obejrzyj go sam i zapisz niezbędne informacje, które pomogą Ci podjąć właściwą decyzję.
/ 04.10.2016 14:14
Dziecko – bohater może w przyszłości cierpieć na chorobę wrzodową i choroby serca/ fot. Fotolia

Na początek – zapisz kilka informacji na temat własnego dziecka i swoich z nim relacji.

Moje dziecko ma lat …
Moje dziecko interesuje się …
Moje dziecko lubi …
Mam trudności w wychowaniu dziecka polegające na …

Są to ważne informacje, jeśli film ma sprawić dziecku przyjemność – powinien dotyczyć jego zainteresowań, jeśli film ma pomoc Tobie i dziecku w naprawieniu waszych relacji – nie może pochwalać zachować, które Twoim zdaniem są niewłaściwe. Niech film będzie tym co łączy odbiorców, a nie tym co dzieli.

Zbierz informacje dotyczące filmu:

1. Tytuł

2. Czas trwania filmu

3. Sugerowany wiek odbiorcy

4. Ilość scen przemocy fizycznej i ich łączny czas: bójki, użycie ostrego narzędzia, inne

5. Ilość scen przemocy słownej i ich łączny czas: wyzwiska, poniżania, wyśmiewanie się

6. Ilość zabójstw, sceny znęcania się

7. Czy w filmie występują sceny, które Twoim zdaniem mają charakter erotyczny, a dzieci nie powinny ich oglądać?

8. Zwycięża dobro czy zło?

9. Zachowania negatywne są ukarane we właściwy sposób czy raczej są pochwalane?

10. Co jest tematem przewodnim filmu

11. Jak jest przedstawiony „czarny charakter” – atrakcyjnie czy nie?

12. Jaki jest wizerunek rodziców w filmie?

13. Jaki jest wizerunek szkoły w filmie?

14. Jaki jest wizerunek młodego człowieka/dziecka w filmie?

15. Czy film jest zgodny z Twoim pomysłem na wychowanie?

Polecamy: Pokazuj zachowania zamiast o nich mówić

Jak zdecydować, czy film jest dla dziecka/

1. Porównaj wiek dziecka i wiek podany na filmie – po obejrzeniu filmu dla 13 – latka, możesz uznać, że Twoje 10 – letnie dziecko jest wystarczająco dojrzałe, by ten film obejrzeć, ale może się też zdarzyć, że nie będziesz chciał, by oglądało go Twoje 14 – letnie dziecko.

Wiek nie jest bowiem jedynym kryterium adekwatności treści zawartych w filmie – jedne dzieci są wyjątkowo dojrzałe, inne reagują niezwykle emocjonalnie, jeszcze inne mimo wieku nie są gotowe, by dobrze zareagować na film.

2. Oblicz jaki procent filmu zajmują sceny pokazujące przemoc – podziel czas „przemocy” przez czas filmu i pomnóż przez 100 procent – zastanów się, czy film jest wart uwagi, jeśli ponad połowa czasu przypada na sceny brutalności.

3. Czego miał a czego naprawdę uczy film? Zastanów się, czy film naprawdę uczy wytrwałości a może pochwala zasadę „cel uświęca środki”?

4. Czy chcesz, żeby Twoje dziecko obejrzało ten film? – zastanów się nad tym i szczerze odpowiedz.

5. Czy będziesz umiał/a skierować uwagę dziecka na pozytywną stronę filmy? Treść filmu często zbudowana jest na zasadzie opozycji, walki dobra ze złem, niekiedy zwycięstwo dobra jest zawoalowane lub celowo ukryte pod pozornym zwycięstwem zła – czy będzie umiał/a wytłumaczyć tę sytuację dziecku? Jeśli tak, to obejrzyjcie razem film, a następnie porozmawiajcie na jego temat.