POLECAMY

Pomoc państwa w kompletowaniu wyprawki: na co i ile możesz liczyć?

Rozpoczęcie roku szkolnego to również spore wydatki. Dowiedz się, na jakie wsparcie ze strony państwa możesz liczyć w tym roku!
Pomoc państwa w kompletowaniu wyprawki: na co i ile możesz liczyć? fot. Fotolia

Pomoc od państwa w skompletowaniu wyprawki na zakup podręczników

Rządowy program „Wyprawka szkolna” przewiduje pomoc finansową na zakup podręczników. W tym roku nie dostaną jej jednak rodzice dzieci zaczynających naukę w szkole podstawowej. Pierwszaki otrzymają bowiem rządowy podręcznik. Aby starać się o wyprawkę, dochód rodziny nie może przekraczać progu 539 zł na osobę miesięcznie.

Warto wiedzieć! Dofinansowanie na zakup podręczników przysługuje mimo przekroczenia kryterium dochodowego, jeśli w rodzinie występuje m.in.: bezrobocie, ciężka choroba, alkoholizm. Dofinansowanie jest przyznawane w różnych kwotach w zależności od klasy, do jakiej dziecko uczęszcza,
a także niepełnosprawności.

Komu przysługuje możliwość dofinansowania wyprawki?

Wyprawka przysługuje dzieciom uczącym się:
 1. w klasach: II, III lub VI szkoły podstawowej
 2. w klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym lub technikum
 3. w klasach: II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
 4. w klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia
 5. w klasie VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych
 6. w klasie III liceum plastycznego
 7. w klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej
Wsparcie otrzymają także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Mogą się o nią ubiegać (nowość od tego roku!) słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

Stawki dofinansowania wyprawki szkolnej

 1. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym mogą otrzymać pomoc do 175 zł
 2. Uczniowie klas II–III szkoły podstawowej – do 225 zł
 3. Uczniowie III klasy liceum i technikum – do 445 zł
 4. Uczniowie niepełnosprawni (z wyjątkiem m.in. słabowidzących, słabosłyszących) klas II i III szkoły podstawowej lub II i III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia – do 770 zł

Jak ubiegać się o dofinansowanie wyprawki szkolnej?

Wnioski o dofinansowanie z programu „Wyprawka szkolna” należy złożyć u dyrektora szkoły, do której dziecko chodzi, do 4 września 2014 r. (w niektórych szkołach – do 5 września).

Do wniosku należy dołączyć:
 • zaświadczenie (oświadczenie) o zarobkach
 • kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną – w wypadku dzieci niepełnosprawnych
Uwaga! Zakup podręczników trzeba udokumentować. Może to być faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego, paragon albo oświadczenie o zakupie.

Dowiedz się więcej:


na podstawie tekstu autorstwa Alicji Hass/ Przyjaciółka
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)