Oczekiwania dzieci wobec siebie

Oczekiwania dzieci wobec siebie

Jedne dzieci mają zbyt wygórowane oczekiwania wobec siebie. Inne z kolei charakteryzują się niskimi oczekiwaniami. Bez względu na rodzaj oczekiwań musisz wspierać swoje dziecko w drodze do sukcesu.
/ 15.07.2010 13:19
Oczekiwania dzieci wobec siebie

Dzieci mające zbyt wysokie oczekiwania względem siebie

Mówimy, że dziecko ma osobowość typu A, gdy nie potrafi pozostawać bezczynne, bezustannie chce coś robić i ma trudności w relaksowaniu się albo poczucie winy z powodu zażywania relaksu. Okazuje determinację do wygrania każdej gry, nawet z przeciwnikami mającymi mniejsze umiejętności. Robi wszystko szybko. Jest niecierpliwe w stosunku do rzeczy dziejących się w swoim tempie. A także przejawia tendencję do ocenienia wszystkich aktywności pod kątem ich mierzalnych rezultatów.

Jeśli Twoje dziecko ma osobowość typu A, być może będziesz musiała pomóc mu w zmniejszeniu oczekiwań. Możesz to zrobić, dzieląc cel na mniejsze cele. Zachęć dziecko, by skupiło się na wydzielonym celu. W miarę jak będzie realizowało kolejne pomniejsze cele, będzie też postępowało w realizacji większego, ale nie mów mu o tym. Staraj się, by skupiało się na tych mniejszych, chwaląc każdy krok. To nauczy je, że należy zwolnić i dochodzić do wszystkiego krok po kroku.

Dzieci mające zbyt niskie oczekiwania wobec siebie

Dzieci z natury nie są leniwe. Jeśli odkryjesz, że Twoje dziecko unika aktywności, ustalania celów albo nie ma w stosunku do siebie żadnych oczekiwań, powinnaś pójść do pediatry i upewnić się, że dziecko nie jest chore. Zwykle coś tak banalnego jak lekka infekcja ucha może pozostać niezauważone, ale dawać pozory lenistwa. Dziecko, które ma zbyt niskie oczekiwania wobec siebie, może obawiać się rezultatów. Zachęć swoje dziecko, by ustaliło oczekiwania odrobinę wyżej, ale wciąż na pułapie, który z pewnością osiągnie. Poszukaj kompromisu. Swoje oczekiwania określ na poziomie pośrednim pomiędzy tym, co chce osiągnąć dziecko, a tym, co Ty chcesz, by osiągnęło. Realizując kompromisowy cel, zyska wiarę w siebie i chętniej samo podniesie sobie poprzeczkę.

Zobacz też : Oczekiwania rodziców wobec dziecka

Różnice pomiędzy płciami

Gdy chłopcy realizują cele, przypisują sukces swoim umiejętnościom, przez co rozwijają pewność siebie. Gdy realizacja celów im się nie udaje, porażką obciążają czynniki zewnętrzne, chroniąc tym samym wiarę we własne siły. W przypadku dziewczynek jest odwrotnie. I tak za każdym razem, gdy dziewczynka odniesie porażkę, będzie przypisywała ją swojemu brakowi umiejętności, co podkopie jej pewność siebie. 

Zobacz też : Stereotypy związane z płcią i dążenie do perfekcji

Generalnie powinnaś starać się chwalić chłopców i dziewczynki w ten sam sposób. Niechwalenie indywidualnych talentów — niezależnie, jakie by one były — może podkopać u dziecka wiarę w siebie, przez co nie będzie rozwijać zdolności. Dziecko może też nastawić się negatywnie wobec Ciebie, walczyć z Tobą na każdym kroku, a gdy już osiągnie sukces, odebrać Ci jakąkolwiek zasługę w jego osiągnięciu.

Dziecko osiągające sukcesy to takie, które rozwija stale rosnące umiejętności, pomagające w formowaniu pozytywnych indywidualnych cech prowadzących do życiowych sukcesów. Indywidualne zdolności dziecka czynią je wyjątkowym. Używa ono swoich umiejętności, by rozwijać pozytywne doświadczenia. Ma silne poczucie własnego ja i cieszy się z osiągania celów. Dzieci osiągające sukces mają rodziców, którzy bezustannie pracują nad swoimi umiejętnościami wychowawczymi. Ci rodzice używają umiejętności, by wzmacniać zdolności dziecka i zachęcać je do pracy nad sobą.

Tworzą użyteczne narzędzia wychowawcze w celu rozwijania cech potrzebnych ich dzieciom do osiągnięcia sukcesu. Dzieci odnoszące sukcesy stają się odnoszącymi sukcesy dorosłymi, mającymi silne poczucie godności i własnej wartości. Cieszą się, mogąc się uczyć nowych rzeczy i być z tymi, których kochają. Mają dobry charakter, zasady moralne i wartości. Są szczęśliwe. Sukces oznacza korzystny wynik lub osiągnięcie czegoś, co było pożądane albo zamierzone. Ponieważ wszyscy mamy swoje własne wyjątkowe pragnienia czy zamiary, różne są nasze pojęcia udanego życia. Generalnie ludzie definiują sukces jako bycie szczęśliwym, zdrowym i cieszenie się pełnią życia. 

Zobacz też : Konsekwencje błędów wychowawczych

Artykuł jest fragmentem książki Wychowanie zaradnych dzieci. Poradnik bez kantów wydawnictwa Helion