POLECAMY

Metody aktywizujące w terapii pedagogicznej

Odpowiednio dobrane metody terapii pedagogicznej są wyznacznikiem jej efektywności. W pracy z uczniem dyslektycznym sprawdzają się w szczególności metody aktywizujące, których różnorodne formy ćwiczeń motywują dziecko do radosnej nauki.
Metody aktywizujące w terapii pedagogicznej

Najczęściej stosowane aktywizujące metody pracy terapeutycznej:

 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (M. Bogdanowicz, D. Okrzesik, „Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”),
 • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz (M. Bogdanowicz, „Metoda Dobrego Startu”),
 • Metoda „Rytmiczny ruch” Kerstin Linde i Harald Blomberg, (J. Krzyżewska, „Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej”, I. Mańkowska, „Kreowanie rozwoju dziecka”),
 • Metoda integracji sensorycznej Violet Maas (V.F. Maas, „Uczenie się przez zmysły”),
 • Kinezjologia edukacyjna Paula i Gail Dennison (P. Dennison, G. Dennison, „Brain Gym EduKinesthetics”, praca zbiorowa „Twórcza kinezjologia w praktyce”, I. Mańkowska, „Kreowanie rozwoju dziecka”),
 • Logorytmika (J. Tokarczyk, „Wykorzystanie ćwiczeń logorytmicznych w terapii dzieci z zaburzeniami mowy i współwystępującymi nieprawidłowościami w rozwoju psychomotorycznym”),
 • Gry i zabawy w terapii pedagogicznej (J. Jastrząb, „Gry i zabawy w terapii pedagogicznej”),
 • Usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych u dzieci dyslektycznych (J. Jastrząb, „Usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych u dzieci dyslektycznych”),
 • Metoda 18 struktur wyrazowych Ewy Kujawy i Marii Kurzyny (E. Kujawa, M. Kurzyna, „Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych”),
 • Metoda sylabowa w czytaniu i pisaniu (K. Grabałowska, J. Jastrząb, J. Mickiewicz, M. Wojak, „Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu. Poradnik metodyczny do terapii dzieci dyslektycznych”),
 • Program Edukacyjno-Terapeutyczny „Ortograffiti” (J. Studnicka, „Ortograffiti dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych”, D. Chwastniewska, R. Czabaj, „Czytam, rozumiem, piszę. Ortograffiti dla kl. IV-V”, R. Czabaj, A. Piechnik – Kaszuba, „Czytam, rozumiem, piszę. Ortograffiti dla kl. V-VI”),
 • Metoda 101 kroków w nauce czytania i pisania Danuty Chwastniewskiej (D. Chwastniewska, „Poczytam Ci, mamo. Elementarz dla dzieci 6 i 7-letnich”, „Napiszę Ci, mamo. Zeszyt do kaligrafii dla dzieci 6 i 7-letnich”),
 • Metoda supernauczania (S. Ostrander, L. Schroeder, „Superlearning 2000 podręcznik”),
 • Metoda mapy pojęciowej (T. Buzan, „Mapy twoich myśli”, „Podręcznik szybkiego czytania”, „Rusz głową”),
 • Metoda kolorowej ortografii Lesława Furmagi (L. Furmaga, „Ortofrajda: gawęda i teoria. Przewodnik”),
 • Drama (K. Pankowska, „Edukacja przez dramę. Przewodnik metodyczny”),
 • Ekspresja artystyczna (I. Mańkowska, „Kreowanie rozwoju dziecka”),
 • Programy multimedialne.

Miłej lektury!

Na podstawie materiałów Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

Zobacz także: Metoda dziennych raportów

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)