Kwestionariusz objawów dysleksji

Co zrobić, gdy grypa szaleje w szkole?
Rzetelny nauczyciel potrafi zaobserwować u uczniów różne zaburzenia rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych, mogące świadczyć o dysleksji. Zestaw 38 stwierdzeń w kwestionariuszu objawów dysleksji u uczniów klas IV – VI autorstwa Renaty Czabaj ułatwi każdemu nauczycielowi wyodrębnienie podopiecznych z trudnościami dyslektycznymi.
/ 21.09.2016 15:44
Co zrobić, gdy grypa szaleje w szkole?

Kwestionariusz objawów dysleksji u uczniów klas IV – VI wg R. Czabaj

 1. Uczeń ma ubogi zasób słów.
 2. Uczeń ma trudności z budowaniem dłuższych wypowiedzi słownych.
 3. Uczeń zniekształca mało znane słowa.
 4. Uczeń robi błędy gramatyczne w mówieniu i pisaniu.
 5. Uczeń ma wadę wymowy.
 6. Uczeń przejawia niechęć do zajęć ruchowych.
 7. Uczeń jest mało sprawny ruchowo: słabo biega, skacze, ma trudności z łapaniem piłki i rzucaniem jej do celu, źle jeździ na rowerze i deskorolce.
 8. Uczeń brzydko pisze.
 9. Uczeń ma wolne tempo pisania.
 10. Pismo ucznia nie mieści się w liniaturze.
 11. Uczeń zbyt mocno lub zbyt słabo naciska długopisem na kartkę podczas pisania.
 12. Uczeń szybko się męczy podczas pisania i rysowania, co wpływa na obniżenie poziomu graficznego jego prac.
 13. Uczeń niechętnie rysuje.
 14. Uczeń nieprawidłowo trzyma długopis, ołówek.
 15. Uczeń z trudem posługuje się nożyczkami.
 16. Uczeń przejawia niechęć do klejenia modeli.
 17. Uczeń myli kolejność działań matematycznych.
 18. Uczeń ma trudności z nauką tabliczki mnożenia.
 19. Uczeń ma trudności z zapisem działań matematycznych.
 20. Uczeń myli znaki „<”, „>”.
 21. Uczeń popełnia błędy ortograficzne mimo znajomości zasad.
 22. Uczeń popełnia błędy podczas przepisywania.
 23. Uczeń ma trudności z zapamiętaniem pisowni rzadko używanych liter (Ł, E, F, f).
 24. Uczeń opuszcza drobne elementy liter.
 25. Uczeń myli litery: w–f, z–s, d–t, k–g, b–p.
 26. Uczeń nie różnicuje: ę–em–en, ą–o–on.
 27. Uczeń myli litery: m–n, l–ł–t, o–a–e, u–y, b–p–d–g, i–j.
 28. Podczas czytania i/lub pisania uczeń opuszcza bądź dodaje litery, a także przestawia kolejność liter w wyrazach i wyrazów w zdaniach.
 29. Uczeń ma trudności z podziałem wyrazów na głoski/sylaby i łączeniem głosek/sylab w wyrazy.
 30. Uczeń myli wyrazy podobnie brzmiące.
 31. Uczeń wolno czyta.
 32. Uczeń czyta szybko, ale popełnia dużo błędów.
 33. Uczeń ma trudności z rozumieniem czytanego tekstu.
 34. Uczeń nie opanował techniki czytania.
 35. Uczeń przejawia niechęć do czytania dłuższych tekstów.
 36. Uczeń ma trudności w rozróżnianiu prawej i lewej strony ciała.
 37. Uczeń ma trudności z określeniem położenia przedmiotów względem siebie.
 38. Uczeń nie dostrzega różnic w podobnych obrazkach.

W przypadku 50% prawdziwości stwierdzeń konieczna jest diagnoza specjalistyczna w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Polecamy: Jak rozmawiać z nadpobudliwym dzieckiem

Kwestionariusz nie ma mocy diagnostycznej (nie wskazuje na występowanie dysleksji lub jej brak), ale sygnalizuje istnienie trudności, które powinny być rozeznane przez zespół specjalistów.


Źródło: R. Czabaj, „Kwestionariusz objawów dysleksji u uczniów kl. IV – VI”, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji 1/2008.

Zobacz także: Dlaczego dzieci seplenią

Redakcja poleca

REKLAMA