Kształcenie specjalne a integracyjne - przedszkole

Kształcenie specjalne a integracyjne - przedszkole
Art. 3 Ustawy o Systemie Oświaty w podpunkcie a definiuje przedszkolny oddział specjalny jako jednostkę kształcenia i wychowania powołaną dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Z kolei przedszkolny oddział integracyjny to taki model kształcenia, w którym uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczą się i wychowują razem z pozostałymi uczniami.
/ 28.03.2010 14:07
Kształcenie specjalne a integracyjne - przedszkole

Kształcenie specjalne

Kształcenie specjalne adresowane jest do dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Może ono być realizowane na terenie przedszkola masowego, oddziału integracyjnego, jak również w przedszkolach specjalnych.

Liczebność oddziałów

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół określa szczegółowo liczebność oddziałów integracyjnych – 15 – 20 dzieci, w tym od 3 – 5 dzieci niepełnosprawnych. W przypadku, gdy u jednego z dzieci stwierdzona jest niepełnosprawność sprzężona, można zmniejszyć liczbę dzieci niepełnosprawnych w oddziale integracyjnym do 2. Jeśli organ prowadzący przedszkole wyrazi zgodę oddział integracyjny można utworzyć nawet z jednym dzieckiem niepełnosprawnym.
Z kolei w oddziałach specjalnych liczebność dzieci uzależniona jest od rodzaju niepełnosprawności:
1) w przedszkolu (oddziale) dla dzieci niesłyszących i słabo słyszących - od 6 do 8,
2) w przedszkolu (oddziale) dla dzieci niewidomych i słabo widzących - od 6 do 10,
3) w przedszkolu (oddziale) dla dzieci z chorobami przewlekłymi - od 10 do 16,
4) w przedszkolu (oddziale) dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi - od 6 do 8,
5) w przedszkolu (oddziale) dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową - od 8 do 12,
6) w przedszkolu (oddziale) dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym - od 6 do 10,
7) w przedszkolu (oddziale) dla dzieci z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi - od 2 do 4.

Polecamy: Czy Azor chce być Twoim psem?

W praktyce

W przedszkolu/oddziale specjalnym lub integracyjnym w oparciu o decyzję poradni psychologiczno – pedagogicznej dziecko niepełnosprawne może przebywać do 10 roku życia. Rodzice nie zawsze decydują się na ten krok, wszystko zależy od rodzaju i stopnia niepełnosprawności – największą obawę rodziców budzi fakt, że ich dziecko będzie coraz starsze, a dzieci w grupie przedszkolnej będą się co roku zmieniały, poza tym dzieci niepełnosprawne rozwijają się również fizycznie i kiedy one osiągają wzrost i wagę dziewięciolatka, nadal pozostają w otoczeniu dzieci sześcioletnich.

Czytaj także: Jakie umiejętności  ważne są w przedszkolu

Kiedy rodzice zastanawiają się jaką formę wychowania przedszkolnego wybrać: integracyjną czy specjalną, często realia miejsca zamieszkania już za nich zdecydowały. Oddział integracyjny można utworzyć mając zaledwie garstkę dzieci niepełnosprawnych, natomiast oddział specjalny wymaga zebrania minimum 6 dzieci z określoną niepełnosprawnością, co może okazać się trudne na terenie mniejszej miejscowości lub nawet kilku okolicznych.

Redakcja poleca

REKLAMA