Kalendarz badań profilaktycznych dziecka

Kalendarz badań profilaktycznych dziecka
Badania profilaktyczne dziecka przeprowadza się w formie tzw. bilansów, które wykonuje się w ściśle określonym wieku. Mają one na celu ocenę ogólnego rozwoju psychoruchowego dziecka, a także jak najwcześniejsze wykrycie ewentualnych chorób.
/ 09.12.2010 15:41
Kalendarz badań profilaktycznych dziecka

Bilans dwulatka

To badanie okresowe powinno się wykonywać po ukończeniu przez dziecko 24. miesiąca życia. Lekarz mierzy i waży dziecko, co pozwala określić, czy maluch rozwija się proporcjonalnie. Badane są także wzrok, słuch i umiejętność mowy. Lekarz osłuchuje dziecko w celu oceny prawidłowości pracy serca i układu oddechowego oraz bada palpacyjnie brzuch. Sprawdza się także, czy zewnętrzne narządy płciowe mają prawidłową wielkość. Poprzez obserwację chodu dziecka lekarz sprawdza, czy nie ma żadnych nieprawidłowości w układzie kostno – stawowym. Jeśli pediatra wykryje jakieś zaburzenia, dziecko zostanie skierowane do odpowiedniego specjalisty w celu wykonania dodatkowych badań i ewentualnego leczenia. Często rodzice są także informowani, jak właściwie żywić dziecko, aby dostarczyć mu wszystkich niezbędnych składników pokarmowych.

Bilans czterolatka

Bilans czterolatka rozpoczyna się zwykle od zmierzenia i zważenia dziecka. Następnie lekarz przeprowadza z rodzicami wywiad dotyczący obowiązkowych szczepień, dotychczasowych chorób dziecka i jego ogólnego rozwoju. Sprawdza się także wzrok, słuch i rozwój mowy. Lekarz mierzy ciśnienie tętnicze krwi, osłuchuje dziecko i bada mu brzuch. Ocenia się także sprawność układu ruchu.

Polecamy: Wybuchy złości u dziecka

Bilans sześciolatka

Bilans sześciolatka ma na celu ocenę ogólnego rozwoju dziecka i jego dojrzałości do nauki w szkole. Przeprowadza się podstawowe badania, takie jak pomiar wzrostu, ważenie, pomiar ciśnienia tętniczego krwi, orientacyjna ocena wzroku i słuchu. Sprawdza się także, którą ręką dziecko chętniej posługuje się na co dzień. Lekarz bada zewnętrzne narządy płciowe dziecka i ocenia ich dojrzałość. Podczas tego badania sprawdza się również, czy dziecko nie ma wad wymowy.

Bilans dziesięciolatka

Podczas tego badania lekarz określa ogólny rozwój psychoruchowy dziecka. Na podstawie wywiadu z rodzicami i opinii pielęgniarki szkolnej ocenia się przystosowanie do nauki w szkole i rozwój psychospołeczny. Lekarz może wykryć ewentualne dolegliwości, takie jak zaburzenia koncentracji lub nadpobudliwość. Wykonuje się także podstawowe badania, jak np. ważenie i mierzenie dziecka, sprawdzenie jego wzroku, słuchu i postawy. Ważnym elementem badania jest ocena dojrzałości narządów płciowych.

Polecamy: Dlaczego dzieci źle sypiają?

Bilans czternastolatka

Badanie służy określeniu rozwoju psychospołecznego dziecka, jego ogólnego stanu zdrowia i ocenie dojrzewania płciowego. Oprócz podstawowych badań (mierzenie, ważenie, badanie wzroku, itp.), lekarz przeprowadza z dzieckiem wywiad dotyczący jego zachowań prozdrowotnych (np. dieta, palenie papierosów) i dojrzewania (np. regularne miesiączkowanie u dziewcząt). Sprawdza się stan skóry, stan uzębienia i bada palpacyjnie gruczoł tarczycowy. Lekarz ocenia także postawę, co pozwala na wykrycie np. skrzywienia kręgosłupa.

Bilans osiemnastolatka

Zakres wykonywanych badań jest zbliżony do tych, które przeprowadza się podczas bilansu czternastolatka. Lekarz ocenia, czy ogólny rozwój dziecka przebiegał prawidłowo, a także, czy jest ono zdolne do podjęcia pracy lub dalszej nauki. Ważnym elementem badania jest ocena dojrzałości płciowej.

Redakcja poleca

REKLAMA