POLECAMY

Dyzartria – fakty

Dyzartria jest jednym z zaburzeń mowy, które w znacznym stopniu upośledzają mowę dziecka. Dowiedz się jak rozpoznać dyzartrię? Jakie szanse na poprawę stwarza terapia?
Dyzartria – fakty

Co to jest dyzartria?

Dyzartria jest zaburzeniem mowy o podłożu neurologicznym i wykonawczym. Oznacza to, że uszkodzenie odpowiednich struktur nerwowych upośledza działanie danych narządów mownych. Na przykład, gdy uszkodzone są drogi piramidowe, to wzmożone jest napięcie mięśniowe narządów mownych, wskutek czego mowa jest spowolniała, a jej płynność jest zaburzona. Ogólnymi objawami dyzartrii są nieprawidłowości w układach: artykulacyjnym, fonacyjnym i oddechowym, jednak przyczyny tych nieprawidłowości tkwią w wadach układu nerwowego. Specyficzna mowa osób z dyzartrią nazywana jest mową dyzartryczną, cechuje ją: współwystępowanie rezonansu nosowego, bełkotliwość, przyspieszenie lub spowolnienie.

Dowiedz się więcej: Afazja - zdrajczyni mowy

Rodzaje dyzartrii

Istnieją różne klasyfikacje dyzartrii: ze względu na miejsce uszkodzenia, objawy czy zakres objawów. Najbardziej przydatny wydaje się podział dyzartrii ze względu na objawy:

  • Dyzartria spastyczna – mowa jest niedokładna i spowolniona, towarzyszy jej sucha chrypka, głos jest party i ściszony.
  • Dyzartria wiotka – mowa jest zatarta, niewyraźna, głos jest obniżony i chrapliwy, monotonny, a oddech spłycony.
  • Dyzartria ataktyczna – mowa chorego przypomina mowę pijanego lub skandowanie, zaburzona jest modulacja, natężenie i wysokość głosu, brak skoordynowania mówienia, fonacji i oddychania.
  • Dyzartria hipokinetyczna – mowa jest spowolniała lub przyspieszona, głos jest cichy, często bezdźwięczny, monotonny, a oddech spłycony.
  • Dyzartria hiperkinetyczna – mowa nieprecyzyjna, towarzyszy jej nosowanie i przymusowe mruczenie, głośność głosu jest niestała, a akcentowanie zmienne.

Dzieci z mową dyzartryczną – mózgowe porażenie dziecięce (MPD)

We wszystkich postaciach MPD zaburzona jest ruchowa sfera mowy. Rodzaj zaburzenia mowy jest uzależniony od miejsca uszkodzenia danych struktur ruchowych układu nerwowego. Twarz dziecka z MPD i dyzartrią jest zwykle maskowata, nie występują ruchy mimiczne lub są znacznie ograniczone. Można zauważyć także częste mimowolne skurcze mięśni twarzy. Na skutek osłabionego napięcia mięśnia okrężnego warg usta są otwarte i występuje nadmierne ślinienie.

Polecamy: Rozwój mowy dziecka

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)