Ćwicz wymowę z logopedą

Ćwicz wymowę z logopedą
Logopeda jest tym pracownikiem poradni psychologiczno – pedagogicznej, który specjalizuje się w diagnozowaniu i udzielaniu porad w zakresie wad wymowy.
/ 23.03.2010 17:52
Ćwicz wymowę z logopedą

Przyczyny wad wymowy są często bardzo złożone, jak również mają wpływ na inne sfery życia – edukację, nawiązywanie kontaktów, współdziałanie w grupie.

Zadania logopedy

Logopeda diagnozuje poziom rozwoju mowy, stwierdza błędy w wymowie. W czasie zajęć logopedzi usprawniają aparat mowy – ćwiczą język, podniebienie, wargi. Uczą prawidłowego oddychania, gospodarowania oddechem w czasie mówienia, zwracają uwagę na prawidłowe artykułowanie poszczególnych głosek.

Logopeda zajmuje się dziećmi, u których stwierdzono opóźnienie mowy, problemy takie jak jąkanie, seplenienie. W czasie zajęć prowadzone są ćwiczenia w zakresie wymowy, czytania i rozumienia. Do zadań logopedy należy bowiem nie tylko nauka mowy i korygowanie wad wymowy, ale także ćwiczenie rozumienia języka, doskonalenie takich umiejętności jak czytanie i pisanie.

Słownictwo

Człowiek posiada pewien zasób słownictwa czynnego – z którego korzysta w codziennych sytuacjach rozmawiając z innymi ludźmi oraz słownictwo bierne – którego rzadko używa lub z którego nie korzysta w czasie rozmów, choć jeśli usłyszy dane słowo – rozumie jego znaczenie. Do zadań logopedy należy również wzbogacanie słownika biernego i czynnego dzieci.

Polecamy: Moje dziecko ma problemy z mówieniem

Dykcja

Dykcja to ważna umiejętność, którą warto byłoby opanować. Szczególnie dziś do łask wraca umiejętność swobodnego, ciekawego i naturalnego sposobu wypowiadania się podczas różnego rodzaju wystąpień. W szkołach nauczyciele stosują metodę projektów, z których należy następnie zdać relację. Mówca, który ma dobrą dykcję jest lepiej odbierany przez słuchaczy, zatem logopedzi uczą dykcji nie tylko aktorów, spikerów i prezenterów, ale także dzieci i młodzież.

Zobacz także: Ćwiczymy oddychanie , aby ładniej mówić

Redakcja poleca

REKLAMA