Kim był święty Klemens?

Święty Klemens urodził się w 1751 roku w Czechach, w wielodzietnej rodzinie rzeźnika. Po śmierci ojca pracował jako piekarz, jednak zajęcie to nie dawało mu satysfakcji. Przez wiele lat poszukiwał swojej drogi życiowej. Sprawdź, czy ją znalazł!
Kim był święty Klemens? fot. Fotolia

Krótka historia świętego Klemensa

Dzięki uporowi i ludzkiej pomocy święty Klemens ukończył studia uniwersyteckie w Wiedniu. Znalazł się w Rzymie, gdzie spotkał redemptorystów, do których wkrótce przystąpił. Po otrzymaniu święceń kapłańskich powrócił do Wiednia, a stąd został wysłany na Pomorze. Po drodze na jakiś czas zatrzymał się w Warszawie. Postój, który miał być tylko chwilowy, trwał 21 lat.

Klemens i jego dwaj towarzysze założyli szkołę rzemieślniczą i ochronkę dla sierot. Czasami sytuacja materialna zmuszała go do żebrania. Kiedyś zaszedł do szynku i poprosił grających w karty o datek. Jeden z graczy uderzył go w twarz, na co Klemens miał powiedzieć: To dla mnie, a co dla moich sierot? Karciarze zawstydzili się i w akcie skruchy oddali Klemensowi wszystkie pieniądze, jakie były w grze.

Fot. Fotolia

Klemens w swojej działalności charytatywnej nie ograniczał się tylko do udzielania potrzebującym pomocy materialnej. Uruchomił na przykład wydawnictwo i drukarnię, gdzie wiele osób znalazło pracę przy wydawaniu dzieł o tematyce religijnej. W roku 1808 wydano dekret o kasacji zakonu redemptorystów i Klemens ze swoimi współbraćmi został zmuszony do opuszczenia Polski. Udał się do Wiednia, gdzie prowadził ożywioną działalność duszpasterską, zwłaszcza wśród młodej inteligencji. Jego gorliwość w tej pracy budziła niechęć miejscowych władz. Klemens zmarł w 1820 roku.

Co oznacza imię Klemens?

Imię Klemens pochodzi od łacińskiego słowa clemens – łagodny, spokojny, cichy, pobłażliwy.

Czyim patronem jest święty Klemens?

Święty Klemens jest patronem Warszawy, kelnerów i piekarzy.

Dzień św. Klemensa – 15 marca.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)