POLECAMY

Co twoje dziecko odziedziczy po tobie, a co po twoim mężu?

Podobne do taty, mądre jak dziadek, wrażliwe jak mama? To, jakie będzie twoje dziecko, już zostało zapisane w jego genach!
Co twoje dziecko odziedziczy po tobie, a co po twoim mężu? fot. Fotolia

Do kogo wizualnie będzie podobne twoje dziecko?

Dziecko otrzymuje połowę genów od taty (i jego przodków) i połowę genów od mamy (i jej rodziny). Nie wynika jednak z tego, że będzie w połowie podobne do każdego z rodziców.

I mama, i tata mają podwójne porcje każdego genu dotyczące jakiejś cechy (np. koloru oczu). Dziecku przekażą tylko jeden gen z każdej pary. Może to być gen dominujący (te cechy ujawniają się u potomka) albo gen recesywny (musi dostać drugi taki sam gen, by cecha się ujawniła).

Wniosek: cechy zawarte w genach ujawnią się u dziecka lub nie w zależności od kombinacji, w jakiej się sparują. Pamiętaj, że większość cech zależy nie tylko od pary genów, ale od kombinacji tysięcy z nich (np. inteligencja).

Jaki kolor oczu będzie miało twoje dziecko?

Jeśli mama i tata mają niebieskie oczy, to są nosicielami dwóch recesywnych genów niebieskich oczu. W takiej sytuacji dziecko też będzie miało taki kolor oczu. Aby ujawniła się cecha, którą przekazują geny recesywne, potrzebne są dwa takie geny - jeden od mamy, drugi od taty.

Jeśli jedno z rodziców ma brązowe oczy, to możliwości dziedziczenia koloru jest więcej. Rodzic, który ma brązowe oczy, może być nosicielem 2 dominujących genów brązowych oczu lub jednego brązowych, a drugiego recesywnego – jasnych. I tak:
  • Jeśli przekaże dziecku gen dominujący, a drugi rodzic ma oczy jasne, to dziecko odziedziczy kolor brązowy (albo zielony, piwny, ale oczy dziecka nie będą niebieskie)
  • Jeśli przekaże dziecku gen recesywny jasnych oczu, to będzie ono miało oczy niebieskie, tak jak drugi rodzic.

Dowiedz się więcej:


Czy dziecko może być bardziej podobne do dziadków niż do rodziców?

Zdarza się tak często. Recesywne cechy np. od dziadka mogły nie ujawnić się u jego dzieci, ponieważ zostały zdominowane przez geny babci. Mogą za to dojść do głosu u wnuka, gdy wyposażenie genetyczne po dziadku wystąpi w kombinacji z innym zestawem genów po drugim z rodziców.

Czy dziecko odziedziczy po rodzicach ich zdolności?

Prawdopodobieństwo istnie­je, ale nie jest wysokie. Za takie cechy jak inteligencja odpowiada bowiem wiele genów. Tu dochodzi do głosu tzw. dziedziczenie wieloczynnikowe – dziecko przejmuje po rodzicach pewne predyspozycje i skłonności, ale znacznie więcej zależy od wychowania.

Jakie geny są dominujące?

  • włosy kręcone lub ciemne
  • brązowe oczy
  • grupa krwi Rh+

Jakie geny są recesywne?

  • włosy proste
  • jasny kolor włosów w dorosłym wieku
  • oczy niebieskie, małe
  • grupa krwi Rh–

Dowiedz się więcej:

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)