Stawiasz przed dziećmi wysokie wymagania, znacznie wyższe niż przed samą sobą.

Komu przysługuje urlop macierzyński?

Jednym z najważniejszych uprawnień przysługujących pracownicom jest ich prawo do urlopu macierzyńskiego. Ustawodawca zadbał, aby kobieta w pierwszych miesiącach życia dziecka mogła się nim zaopiekować nie tracą przy tym zatrudnienia.
/ 07.10.2016 15:55
Stawiasz przed dziećmi wysokie wymagania, znacznie wyższe niż przed samą sobą.

Urlop macierzyńsk i to doskonała możliwość sprawowania opieki nad nowonarodzonym dzieckiem. Prawo do urlopu macierzyńskiego uregulowane jest w przepisach Kodeksu pracy. Oznacza to, że prawo do urlopu przysługuje pracownikom. Co to w praktyce oznacza – urlop macierzyński przysługuje tylko osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Prawa do urlopu nie zyskają osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, czy umowy o dzieło. Z takiego uprawnienia nie skorzysta także osoba bezrobotna.

Pomimo zatrudnienia osoba będąca na urlopie bezpłatnym nie skorzysta z urlopu macierzyńskiego. Dzieje się tak, ponieważ urlop bezpłatny powoduje zawieszenie większości praw pracowniczych.

Z urlopu macierzyńskiego nie skorzysta pracownica przebywająca na urlopie wychowawczym, kiedy w jego trakcie urodzi dziecko. Takiej osobie przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego.

Zobacz także: Urlop macierzyński

Pierwszym dniem urlopu macierzyńskiego jest dzień porodu. Kobieta dostaje w szpitalu zaświadczenie o porodzie, w którym podana jest data porodu. Pracownica może zamiast zaświadczenia dostarczyć osobiście lub przez inną osobą akt urodzenia dziecka. Pracodawca na podstawie dostarczonych dokumentów określa czas trwania urlopu macierzyńskiego.

Przy udzielaniu urlopu macierzyńskiego tydzień urlopu odpowiada 7 dniom kalendarzowym.

Wymiar urlopu macierzyńskiego

Wymiar urlopu macierzyńskiego zależy od liczby dzieci urodzonych w czasie porodu. Od niedawna na długość opieki nad dzieckiem wpływ ma prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:

  • 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
  • 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
  • 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
  • 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
  • 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego:

  • 2 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
  • 3 tygodnie w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
  • 3 tygodnie w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
  • 3 tygodnie w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
  • 3 tygodnie w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Zobacz także:Czy trzeba złożyć wniosek o urlop macierzyński