Dodatkowy urlop macierzyński

Dodatkowy urlop macierzyński

Jednym z lepszych rozwiązań prawnych wprowadzonych w Kodeksie pracy, w ostatnim czasie jest dodatkowy urlop macierzyński. Po urlopie jaki przysługuje na opiekę nad nowonarodzonym dzieckiem kobieta ma prawo do dodatkowych dni wolnych.
/ 07.10.2016 15:54
Dodatkowy urlop macierzyński

Kobiety od dnia 1 stycznia 2010 roku mają prawo skorzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Urlop macierzyński więc można dzielić na urlop podstawowy oraz dodatkowy.

Kiedy dodatkowy urlop macierzyński

Dodatkowy urlop macierzyński, jak sama nazwa wskazuje będzie dodatkiem do przysługującego pracownicy podstawowego urlopu macierzyńskiego. Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:

  • 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
  • 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
  • 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
  • 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
  • 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Zobacz także:Komu przysługuje urlop macierzyński

Pracownica nie ma obowiązku skorzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, jest to przywilej, a nie obowiązek.

Długość dodatkowego urlopu macierzyńskiego zależy od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Wymiar urlopu będzie wydłużany stopniowo, tak aby w roku 2014 osiągnąć zamierzoną długość 6 lub 8 tygodni.

W 2011 roku dodatkowy urlop macierzyński wynosi 2 tygodnie, w 2012 i 2013 roku będzie wynosił 4 tygodnie. Natomiast w 2014 roku 6 tygodni. Dotyczy to dodatkowego urlopu macierzyńskiego w przypadku urodzenia jednego dziecka w czasie porodu.

W przypadku urlopu w razie urodzenia więcej niż jednego dziecka urlop dodatkowy urlop macierzyści wynosi w 2011 roku 3 tygodnie, a w 2012 i w 2013 roku będzie wynosić 6 tygodni. Zaś w 2014 roku 8 tygodni.

Ilość dzieci urodzonych w trakcie porodu

Dodatkowy urlop macierzyński w 2011

Łącznie urlop macierzyński podstawowy oraz dodatkowy w 2011

Jedno dziecka przy jednym porodzie

2 tygodnie

22 tygodni

Dwoje dzieci przy jednym porodzie

3 tygodnie

34 tygodni

Troje dzieci przy jednym porodzie

3 tygodnie

36 tygodni

Czworo dzieci przy jednym porodzie

3 tygodnie

38 tygodnie

Pięcioro i więcej dzieci przy jednym porodzie

3 tygodnie

40 tygodni

Wniosek o urlop

Pracownica, w celu skorzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego musi złożyć pracodawcy pisemny wniosek. Wniosek należy zgłosić w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. Pracodawca nie może odmówić uwzględnienia tego wniosku.

Zobacz także:Czy trzeba złożyć wniosek o urlop macierzyński