POLECAMY

Pozycja społeczna a kompetencje medialne

Współczesny świat każe pozostawać za sobą daleko w tyle tym, dla których środki masowego przekazu to niezauważalny produkt uboczny rozwoju techniki. Historia, zdobycze dziejowe, informacja, przemysł – każda dziedzina życia zamknięta jest w nieustannie pędzącej maszynie medialnej, a podążanie w przeciwnym do niej kierunku, gwarantuje cofanie i powolne odchylanie z toru, zwanego uspołecznianiem się.
Pozycja społeczna a kompetencje medialne

Kompetencje medialne

Wśród kompetencji charakteryzujących współczesnego wykształconego człowieka, funkcjonalna znajomość mediów wybija się na plan pierwszy, pozwalając mu zdobyć nie tylko lepsze wykształcenie, ale skuteczniej funkcjonować na rynku pracy oraz uczestniczyć w życiu społecznym. Rezultatem umiejętnego wykorzystania kompetencji medialnych jest właściwe konstruowanie przekazu dotyczącego pomysłów, informacji i wiadomości z czyjejś perspektywy. To również identyfikacja i zrozumienie zasad funkcjonowania szczególnych technik medialnych wpływających na emocje.

Zostało określonych pięć grup kompetencji medialnych: kompetencje z zakresu teorii mediów, kompetencje z zakresu języka i komunikowania medialnego, kompetencje dotyczące odbioru komunikatów medialnych, kompetencje dotyczące korzystania z mediów oraz kompetencje dotyczące tworzenia komunikatów medialnych.

Polecamy: Rola mediów w kształtowaniu osobowości dzieci

Charakterystyka kształtowania kompetencji medialnych podczas zajęć szkolnych

Zajęcia szkolne mające na celu rozwój umiejętności właściwego korzystania z dostępnych środków masowego przekazu cechuje:

  • indywidualne podejście do każdego z uczniów, praca w małych grupach z wykorzystaniem mediów, co ułatwia nauczycielowi dostrzec problemy jednego człowieka z pozycji doradcy czy obserwatora;
  • wzajemne oddziaływanie między uczniami - wspólnie rozwiązują problemy, przekazując sobie posiadane informacje i umiejętności za pomocą mediów;
  • świadomość celów nauczania - uczniowie wiedzą, co ma być wynikiem ich pracy, na którą mają duży wpływ;
  • dostosowanie zadania do potrzeb i możliwości personalnych, gdzie nauczyciel w zależności od poziomu posiadanych przez uczniów danej grupy wiedzy i umiejętności ocenia rezultat pracy grupy;
  • samodzielność - uczniowie sami planują swoją pracę w grupach.

Kształtowanie kompetencji medialnych we współczesnym świecie

Kształtowanie kompetencji medialnych w społeczeństwie wiedzy, staje się jednym z najważniejszych celów współczesnej edukacji. Kompetencje te nie tylko pozwalają jednostce w sposób świadomy i skuteczny uczestniczyć w procesie edukacji szkolnej, a następnie edukacji permanentnej, ale także będą przeciwdziałać zjawisku wykluczenia z transformującego się społeczeństwa. Proces kształtowania kompetencji medialnych na lekcjach charakteryzuje się wieloma walorami wychowawczymi. To swoiste konstruowanie wiedzy przy równoczesnym formowaniu się umiejętności, ważnych z punktu widzenia wychowania. Podczas procesu nauczania, a w tym kształtowania kompetencji medialnych, postępy w nauce nie odbiegają od postępów osiąganych w tradycyjny sposób, a nawet osiągany jest wyższy ich poziom. Rozwijanie umiejętności korzystania z mediów jest koniecznym i kluczowym elementem nauki w coraz częściej spotykanym społeczeństwie wielokulturowym.

Dowiesz się więcej: Dzieci udostępniają za dużo prywatnych informacji w internecie

Fragment pochodzi z książki "Media w wychowaniu, dydaktyce oraz zarządzaniu informacją edukacyjną szkoły" autorstwa Tomasza Huka (Wydawnictwo Impuls, 2011). Tytuł, lead i śródtytuły pochodzą od redakcji. Publikacja za zgodą od wydawcy.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)