To właśnie podatność małego dziecka na emocje i bezbłędne wyczuwanie ich rodzaju, kształtuje jego młodą psychikę.

Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim

Dla wielu kobiet powrót z urlopu macierzyńskiego łączy się z obawą o to, czy nadal będą pracować, czy nie zostaną zwolnione. Prawo chroni kobiety powracające do pracy z urlopów macierzyńskich.
/ 07.10.2016 15:51
To właśnie podatność małego dziecka na emocje i bezbłędne wyczuwanie ich rodzaju, kształtuje jego młodą psychikę.

Kobieta powracająca po urlopie macierzyńskim do pracy musi zostać przyjęta na takie samo stanowisko, jakie zajmowała przed porodem. Jeśli nie jest możliwy powrót na stanowisko dotychczasowe, kobieta ma prawo powrotu na stanowisko równorzędne do wcześniej zajmowanego.

Powrót na swoje miejsce

Prawo pracy wyszło naprzeciw oczekiwaniom kobiet. Dotychczas tylko kobiety powracające po urlopie wychowawczym miały zagwarantowane dotychczasowe stanowisko pracy. Na szczęście nastąpiła zmiana prawa i również kobiety po macierzyńskim mogą powrócić na swoje miejsca pracy.

Zobacz także:Powrót do pracy po urlopie wychowawczym

Dodatkowym przywilejem kobiet powracających do pracy jest tak zwana gwarancja finansowa. Pracownica ma prawo do wynagrodzenia, jakie uzyskiwałaby, gdyby nie skorzystała z urlopu macierzyńskiego.

Co się dzieje jednak w sytuacji, kiedy stanowisko została zlikwidowane? Czy pracownica zostanie zwolniona, lub nie przyjęta do pracy? Nic bardziej mylnego.
Pracodawca, który zlikwidował dotychczasowe stanowisko pracownicy ma obowiązek zatrudnić ją po powrocie na stanowisku równorzędnym lub na stanowisku odpowiadającym jej kwalifikacją.

Pani Magda pracowała w dziale analiz. W trakcie pobytu jej na urlopie macierzyńskim zlikwidowano dział analiz i przekazano te zadania do wykonania firmie zewnętrznej. Pani Magda nie ma możliwości powrotu na swoje stanowisko. Pracodawca musi ją zatrudnić na równorzędnym stanowisku lub na innym odpowiadającym jej kwalifikacją.

Przerwa na karmienie

Kobiety, które wraz z końcem trwania urlopu macierzyńskiego nie przestają karmić swoich dzieci. Prawodawca zrozumiał i ten problem i rozwiązał go poprzez uprawnienie pracownic karmiących piersią do przerw w czasie pracy.

Długość przerw uzależniona jest od wymiaru czasu pracy pracownicy oraz liczby dzieci karmionych piersią.

Pracownicy która karmi jedno dziecko przysługują:

  • 2 przerwy trwające po pół godziny każda.

Pracownicy karmiącej więcej niż jedno dziecko przysługują:

  • 2 przerwy trwające po 45 minut każda.

Pracownicy, która pracuje mniej niż 6 godzin przysługuje jedna przerwa:

  • pół godzinna, jeśli karmi jedno dziecko,
  • 45 minutowa jeśli karmi więcej niż jedno dziecko.

Pracownica, która chce skorzystać z przerw na karmienie musi złożyć wniosek do swojego pracodawcy. We wniosku musi się znaleźć oświadczenie o fakcie, iż kobieta karmi swoje dziecko piersią.

Urlop wypoczynkowy po powrocie

Pracownica, która powraca do pracy po macierzyńskim może przedłużyć opiekę nad swoim dzieckiem. Możliwość taką daje jej prawo pracy. Po urlopie macierzyńskim kobieta ma prawo do skorzystania z przysługującego jej urlopu wypoczynkowego. Pracownica po powrocie składa wniosek o urlop wypoczynkowy. Pracodawca ma obowiązek udzielenia jej urlopu, nie może jej odmówić takiego prawo.

Zobacz także: Urlop macierzyński