Powrót do pracy po urlopie wychowawczym

Powrót do pracy po urlopie wychowawczym
Powrót do pracy po urlopie wychowawczym powinien być jak najbardziej ułatwiony. Kobieta rozpoczynająca na nowo swoją pracę zawodową chroniona jest przez prawo.
/ 07.10.2016 15:59
Powrót do pracy po urlopie wychowawczym

Powrót na swoje stanowisko

Pracodawca ma obowiązek dopuścić kobietę do pracy po zakończeniu urlopu wychowawczegona dotychczasowe stanowisko. Jeśli jest to niemożliwe, na stanowisko równorzędne z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na inne stanowisko odpowiadające kwalifikacjom zawodowym kobiety. Za stanowisko odpowiadające kwalifikacjom zawodowym, uważa się stanowisko pracy zgodne z wykształceniem pracownicy lub jej doświadczeniem zawodowym.

Zobacz także:Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim

Jakie wynagrodzenie po powrocie?

Kobieta po powrocie powinna otrzymywać wynagrodzenie nie niższe od wynagrodzenia za pracę przysługującego jej w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym urlopem. Nie ma więc żadnego znaczenia, jakie wynagrodzenie otrzymywała kobieta przed swoim urlopem, ale jakie w dniu jej powrotu przysługiwałoby na tym stanowisku pracy.

Zmniejszenie wymiaru czasu pracy

Kobieta uprawniona do urlopu wychowawczego może złożyć wniosek o obniżenie jej wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. W tym czasie podlega ona ochronie przed wypowiedzeniem.

Zobacz także: Czas pracy kobiet

Pracodawca nie może odmówić jej zmiany wymiaru czasu pracy.

Od dnia złożenia wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z pracownicą.

Jednak czy zawsze kobieta jest chroniona przed wypowiedzeniem. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy jest dopuszczalne tylko:

  • w razie ogłoszenia upadłości pracodawcy,
  • w razie ogłoszenia likwidacji pracodawcy,
  • zajścia przyczyny uzasadniających rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownicy;
  • zwolnień grupowych.

Redakcja poleca

REKLAMA