POLECAMY

Poznaj zmiany w kodeksie pracy, które weszły w życie w 2017!

Co zmieniło się w tym roku w kodeksie pracy i prawie pracy? Poznaj szczegóły!
Poznaj zmiany w kodeksie pracy, które weszły w życie w 2017! fot. Fotolia

W 2017 nastąpiły zmiany w kodeksie pracy i w prawie pracy. Dotyczą one między innymi terminów odwołania do sądów pracy, wprowadzania regulaminu pracy, wydawania świadectw pracy, regulaminu wynagradzania, a także materialnej współodpowiedzialności pracownika. Jedną z najgłośniej komentowanych zmian jest kwestia zwiększenia stawki godzinowej dla osób zatrudnionych na umowie zlecenie oraz innych umowach o świadczenie usług.

Kodeks pracy i prawo pracy: zmiany 2017

Jakie są najważniejsze zmiany w kodeksie pracy i w prawie pracy, które weszły w życie w roku 2017?

  • Pracodawca ma obowiązek bezzwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeśli nie zamierza go zatrudnić w ciągu 7 dni od ustania poprzedniego zatrudnienia. Jeśli w ciągu 7 dni nawiąże z tym samym pracownikiem kolejny stosunek pracy, musi wydać pracownikowi świadectwo tylko na jego wyraźny wniosek.
  • Od 2017 obowiązek tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych mają zakłady pracy, w których pracuje co najmniej 50 osób. Mniejsze zakłady nie mają takiego prawnego obowiązku, ale mogą stworzyć ZFŚS jeśli taka jest wola pracodawcy.
  • W 2017 najniższa krajowa wzrosła do 2000 złotych brutto.

  • Według kodeksu pracy, firmy zatrudniające co najmniej 50 osób powinny wprowadzić regulamin pracy. Jeśli w zakładzie pracuje mniej niż 50 pracowników, pracodawca może wprowadzić regulamin, ale nie jest to jego obowiązkiem.
  • W zakresie materialnej współodpowiedzialności pracownika również zaszła niewielka zmiana w kodeksie pracy. Podstawą współodpowiedzialności jest umowa, zawarta przez pracowników z pracodawcą na piśmie pod rygorem nieważności.

  • Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę, a także żądanie nawiązania umowy o pracę, należy wnieść do sądu w ciągu 21 dni (odpowiednio od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę lub zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy).
  • Dla osób pracujących na umowie zlecenie i umowach o świadczenie usług, minimalna stawka godzinowa wynosi 13 złotych od 2017 roku.
  • Według kodeksu pracy, firmy zatrudniające co najmniej 50 osób, powinny posiadać ustalone warunki wynagrodzenia za pracę w regulaminie wynagradzania. Mniejsze firmy również mogą stworzyć taki dokument.

Zobacz więcej na temat pracy

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (1)
/rok temu
Najniższa krajowa idzie do góry, ale ceny też szybują. Mimo wszystko samych ofert pracy jest więcej niż parę lat temu pomorskie-praca.pl. Teraz wiele mówi się o tym, ze ma nastaje rynek pracownika a nie pracodawcy.