Wypowiedzenie umowy o pracę w ciąży

Jakich prac nie może wykonywać kobieta w ciąży?

Kobieta ciężarna jest objęta – przynajmniej do dnia porodu – szczególną ochroną nie tylko przed zwolnieniem, ale także ogólną ochroną jej zdrowia. Między innymi nie może wykonywać pewnych prac.
/ 28.01.2010 13:50
Wypowiedzenie umowy o pracę w ciąży

Kwestie te reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet. Rozporządzenie składa się zaledwie z trzech artykułów, ale sedno zawarte jest w załączniku. Załącznik do rozporządzenia określa bowiem rodzaje prac, których nie mogą wykonywać kobiety w ciąży.

Polecamy: Czas pracy kobiet w ciąży przy komputerze

Załącznik ten wskazuje następujące rodzaje prac szkodliwych:

  • Prace związane z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów oraz wymuszoną pozycją ciała (m.in. prace w pozycji wymuszonej, prace w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej),
  • Prace w mikroklimacie zimnym, gorącym i zmiennym (m.in. prace w środowisku, w którym występują nagłe zmiany temperatury powietrza w zakresie przekraczającym 15oC),
  • Prace w hałasie i drganiach (m.in. prace w warunkach narażenia na hałas ultradźwiękowy),
  • Prace narażające na działanie pól elektromagnetycznych, promieniowania jonizującego i nadfioletowego oraz prace przy monitorach ekranowych (m.in. prace przy obsłudze monitorów ekranowych - powyżej 4 godzin na dobę),
  • Prace pod ziemią, poniżej poziomu gruntu i na wysokości,
  • Prace w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu (prace nurków oraz wszystkie prace w warunkach podwyższonego lub obniżonego ciśnienia),
  • Prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi (m.in. prace stwarzające ryzyko zakażenia: wirusem zapalenia wątroby typu B, wirusem ospy wietrznej i półpaśca, wirusem różyczki, wirusem HIV, wirusem cytomegalii, pałeczką listeriozy, toksoplazmozą, prace przy obsłudze zwierząt dotkniętych chorobami zakaźnymi i inwazyjnymi),
  • Prace w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych (m.in. prace w narażeniu na działanie czynników rakotwórczych i o prawdopodobnym działaniu rakotwórczym),
  • Prace grożące ciężkimi urazami fizycznymi i psychicznymi (m.in. prace w wymuszonym rytmie pracy na przykład na taśmie).

Zobacz także: Ciąża i prawo

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)