Jak założyć własną firmę fot. Fotolia

Jak założyć własną firmę - 9 prostych kroków

Sprawdź, jakie to proste.
Milena Oszczepalińska / 25.08.2015 06:36
Jak założyć własną firmę fot. Fotolia

Obecnie coraz mniej osób pracuje na etatach. Duża część, zwłaszcza młodych ludzi, ma umowy cywilnoprawne. Aby gospodarka rosła w siłę, warto, by ludzie nie bali się być przedsiębiorczy. Własny biznes to duża odpowiedzialność, ale i ogromna satysfakcja. Podpowiadamy, jak załatwić wszelkie formalności przed założeniem własnej firmy. To tylko kilka prostych kroków!

1. Wybór nazwy

Warto, aby – oprócz czegoś charakterystycznego – znalazła się w niej informacja o profilu działalności. Wybór nazwy nie może być pospieszny. Nie bądź pochopna, znajdź nazwę, która zwojuje rynek!

2. Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Ewidencja prowadzona jest przez Ministra Gospodarki. Możesz tego dokonać:
  • bezpośrednio przez internet (www.ceidg.gov.pl), jeśli posiadasz elektroniczny podpis lub zaufany profil (ePUAP);
  • osobiście, w odpowiednim Urzędzie Miasta i Gminy. Wpis jest bezpłatny.

3. Wniosek o nadanie numeru REGON

Jest to numer identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej. Składasz go w wojewódzkim oddziale Urzędu Statystycznego.

4. Wniosek na nadanie Numeru Informacji Podatkowej (NIP)

Jest to wniosek o rozpoczęcie działalności gospodarczej. Musisz go złożyć w oddziale urzędu skarbowego. Jednocześnie wybierzesz wtedy formę opodatkowania oraz zgłosisz, czy zamierzasz być płatnikiem podatku VAT, czy nie.

5. Założenie konta w banku i wyrobienie pieczątki

Ta ostatnia nie jest obowiązkowa, ale potrzebna przy wystawianiu faktur i rachunków, dlatego powinna zawierać:
  • dokładną nazwę firmy,
  • nazwisko i imię właściciela,
  • adres, pod którym jest zarejestrowana firma,
  • REGON,
  • NIP.

6. Zgłoszenie się do oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Masz na to 7 dni od chwili zarejestrowania działalności, ponieważ od tej pory stajesz się również płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

7. Zgłoszenie firmy do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)

Niezależnie czy zatrudniasz tylko siebie, czy większą liczbę pracowników, ponosisz odpowiedzialność za bezpieczeństwo.

8. Zgłoszenie do wojewódzkiej lub powiatowej Stacji Sanitarno-Edpidemiologicznej (Sanepid)

Zgłaszasz się tam tylko wówczas, jeśli zamierzasz zajmować się przetwarzaniem lub sprzedażą żywności. Jeśli nie, ten krok omijasz.

9. Zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Handlowej

Podobnie jak w poprzednim kroku, nie jest to regułą. Zgłaszasz się tam wtedy, gdy będziesz zajmowała się handlem detalicznym lub usługami.

Sprawdź też:

Na podstawie artykułu w magazynie Aktywna 50+
poradnik Przyjaciółki