Jak liczyć okres wypowiedzenia umowy o pracę?

Dowiedz się, jak prawidłowo liczyć okresy wypowiedzenia w przypadku poszczególnych umów o pracę.
Marta Kosakowska / 8 miesięcy temu
Jak liczyć okres wypowiedzenia umowy o pracę? fot. Adobe Stock

Wypowiedzenie umowy o pracę to pisemna forma oświadczenia woli zakończenia współpracy. Może zostać zastosowana zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę. Jej efektem jest ustanie stosunku pracy. Rozwiązanie umowy następuje po upłynięciu okresu czasu, który został wskazany w umowie. W innym wypadku, regulują go przepisy kodeksu pracy. Mowa o tak zwanym okresie wypowiedzenia. Jak liczy się okres wypowiedzenia? Jak to jest w przypadku poszczególnych umów? Ile trzeba przepracować po złożeniu wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia a rodzaj umowy

Długość okresu wypowiedzenia umowy pracę uzależniona jest od: rodzaju umowy o pracę, czasu na który umowa została zawarta oraz stażu pracy pracownika u danego pracodawcy. W zależności od tego, czy wypowiedzenie dotyczy umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony, na zastępstwo czy na okres próbny, mamy do czynienia z różnymi okresami wypowiedzenia.

Umowa na okres próbny

  • 3 dni, jeśli umowa została zawarta na krócej niż 2 tygodnie;
  • 7 dni, jeśli umowa została zawarta na dłużej niż 2 tygodnie;
  • 14 dni, jeśli umowa została zawarta na 3 miesiące.

Umowa na zastępstwo

  • 3 dni.

Umowa na czas określony i nieokreślony

  • 2 tygodnie, jeśli pracownik pracował u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy;
  • 1 miesiąc, jeśli pracownik pracował u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy;
  • 3 miesiące, jeśli pracownik pracował u danego pracodawcy co najmniej 3 lata.

W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony, nie ma obowiązku podania przyczyny wypowiedzenia. Jest to natomiast konieczne, kiedy wypowiadamy umowę o pracę na czas nieokreślony.

Czy urlop wychowawczy jest płatny?

Obliczanie okresu wypowiedzenia

Zasady liczenia okresu wypowiedzenia są uzależnione od tego, czy okres wypowiedzenia jest liczony w miesiącach, tygodniach czy dniach. 

Miesiące

Okres wypowiedzenia liczony w miesiącach liczy się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie.

Przykład: Pracownik złożył wypowiedzenie 5 maja. Obowiązują go 3 miesiące okresu wypowiedzenia. Oznacza to, że jego okres wypowiedzenia rozpoczyna się 1 czerwca, a kończy 31 sierpnia.

Tygodnie

Okres wypowiedzenia liczony w tygodniach liczy się od pierwszej niedzieli wypadającej po dniu złożenia wypowiedzenia. Oznacza to, że rozpoczyna się w tygodniu następującym po złożeniu wypowiedzenia. Umowa rozwiąże się w sobotę po upływie 2 pełnych tygodni.

Przykład: Pracodawca wypowiedział umowę w poniedziałek 2 kwietnia. Okres wypowiedzenia rozpoczyna się wówczas w niedzielę 8 kwietnia i trwa do soboty 21 kwietnia.

Dni

Okres wypowiedzenia liczony w dniach rozpoczyna się w dniu następującym po złożeniu wypowiedzenia. Nie uwzględnia się dni świątecznych i niedziel. Sobota, jeśli nie jest świętem państwowym, jest uznawana za dzień roboczy.

Przykład: Pracownik, którego obowiązują 3 dni okresu wypowiedzenia, składa pismo w poniedziałek. Jego ostatnim dniem pracy będzie czwartek.

Przeczytaj:
Jak wypowiedzieć umowę zlecenie?
Czy urlop okolicznościowy jest płatny?

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)