Dni wolne z okazji narodzin dziecka pracownika

W czasie ciąży i połogu wskazane jest noszenie przewiewnej, bawełnianej bielizny
Narodziny dziecka to bardzo ważne wydarzenie dla obojga rodziców. Zgodnie z obowiązującymi przepisami matce dziecka przysługuje urlop macierzyński natomiast pracownik-ojciec może skorzystać z 2 dni zwolnienia od pracy w razie urodzenia się jego dziecka.
/ 28.09.2016 14:42
W czasie ciąży i połogu wskazane jest noszenie przewiewnej, bawełnianej bielizny

Urlop okolicznościowy

Na podstawie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy, pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący 2 dni w razie urodzenia się dziecka pracownika.

Warto podkreślić, że za czas tego zwolnienia pracownik zachowuje praco do wynagrodzenia ustalonego w sposób określony w przepisach. Przepisami tymi są regulacje zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 roku w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie nie wykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w kodeksie pracy.

Ustawodawca mając na uwadze fakt, że matce dziecka przysługuje urlop macierzyński, z którego co najmniej 2 tygodnie może zostać wykorzystane przed porodem oraz to, że pracodawca ma obowiązek udzielić matce po zakończeniu urlopu macierzyńskiego należnego jej urlopu wychowawczego, należy uznać, że prawo do 2 dni zwolnienia od pracy przysługuje jedynie ojcu dziecka.

Zobacz także:Komu przysługuje urlop macierzyński

 

Wniosek

Wniosek pracownika o udzielenie 2 dni wolnych od pracy z okazji narodzin dziecka powinien przede wszystkim zawierać dokładny termin zwolnienia oraz wskazywać jego przyczynę tj. narodziny dziecka. Należy go złożyć najpóźniej w dniu, w którym pracownik chce otrzymać urlop okolicznościowy. Termin urlopu powinien pokrywać się z terminem zdarzenia uzasadniającego udzielenie takiego urlopu.

Redakcja poleca

REKLAMA