Urlop ojcowski jest nieobowiązkowy. Pracownik może z niego skorzystać, ale nie musi – wybór należy tylko do niego.

Dłuższy urlop ojcowski w 2012 roku

Urlop ojcowski jest uprawnieniem, które stwarza ojcu dziecka możliwość aktywnego włączenia się w opiekę nad swoim maleństwem. Obecnie wymiar urlopu ojcowskiego wynosi jeden tydzień. Już od 1 stycznia 2012 roku urlop ojcowski będzie dłuższy.
/ 09.11.2011 09:51
Urlop ojcowski jest nieobowiązkowy. Pracownik może z niego skorzystać, ale nie musi – wybór należy tylko do niego.

Dla kogo urlop „tacierzyński”?

Urlop ojcowski przysługuje pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko. Warunkiem jest wiek dziecka – rodzic może skorzystać z uprawnienia do momentu ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia. Zatem z chwilą, kiedy dziecko skończy rok, ojciec traci prawo do tego rodzaju urlopu. Ustawodawca zadbał również o pracowników – ojców adopcyjnych, którym dał prawo do wykorzystania urlopu ojcowskiego na adoptowane dziecko w okresie 12 miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

Zobacz też: Procedura udzielania urlopu wychowawczego

Należy pamiętać, że urlop ojcowski nie przysługuje: ojcu wychowującemu dziecko, który nie jest pracownikiem, np. pracuje na umowę zlecenie oraz pracownikowi – ojcu, jeśli stracił prawa rodzicielskie.

Urlop ojcowski jest nieobowiązkowy. Pracownik może z niego skorzystać, ale nie musi – wybór należy tylko do niego.

Wymiar urlopu

W latach 2010 – 2011 pracownik ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze jednego tygodnia. Od 1 stycznia 2012 roku czas ten zostanie wydłużony do dwóch tygodni. Przepisy Kodeksu pracy stanowią, że w odniesieniu do urlopu ojcowskiego tydzień odpowiada 7 dniom kalendarzowym, a dwa tygodnie – 14 dniom kalendarzowym.  Zatem urlopu ojcowski jest niepodzielny, a co za tym idzie udzielany jednorazowo.

Dodatkowy tydzień nie przepadnie pracownikowi – ojcu, który 1 stycznia 2012 będzie korzystał z urlopu w wymiarze jednego tygodnia. Pozostała część będzie udzielana bezpośrednio po zakończeniu urlopu w dotychczasowym wymiarze, na pisemny wniosek złożony w terminie nie krótszym niż 3 dni przed rozpoczęciem korzystania z drugiego tygodnia.

Zobacz też: Jak złożyć wniosek o urlop wychowawczy?

Należy podkreślić, że tata może skorzystać z urlopu ojcowskiego w dowolnym momencie przed ukończeniem przez dziecko 12 miesiąca, to znaczy że nie jest ograniczony innymi warunkami. „Tacierzyński” przysługuje nawet w sytuacji, kiedy matka dziecka przebywa na urlopie macierzyńskim, wychowawczym bądź wypoczynkowym. Ponadto pracodawca nie może odmówić udzielenia urlopu, jeśli zostały spełnione wszystkie warunki.

Wniosek

Pracownik, który chce podjąć urlop ojcowski musi złożyć wniosek u pracodawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z niego.  Poniżej prezentujemy wzór takiego wniosku:

                                                                                                                    Łazy, 1 marca 2012 r.

Jan Kowalski                     

ul. Róży 4

00-300 Łazy

                                                                                                                      Zakład Wzornictwa „Łąka”

                                                                                                                      ul. Cecyli 6

                                                                                                                      00-300 Łazy

                                       WNIOSEK O UDZIELENIE URLOPU OJCOWSKIEGO

        Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie urlopu ojcowskiego w wymiarze dwóch tygodni w terminie od 8 do 22 marca.  Mój syn, Jakub Kowalski urodził się 24 lutego 2012 roku.

                                                                                                                             Jan Kowalski

Załączniki:

- skrócony akt urodzenia dziecka

- oświadczenie o wychowywaniu dziecka

Aby dopełnić wszystkich formalności, pracownik powinien załączyć do wniosku skrócony akt urodzenia dziecka i oświadczenie o wychowywaniu dziecka.

Podstawa prawna: art. 1823 Kodeksu pracy (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Dz. U. 1998 nr 21 poz. 94 ze zm.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)