Alimenty dla studenta

Badanie troponin wykonuje się głównie diagnostyce zawału serca./ Fotolia
Obowiązkiem rodzica jest dostarczanie środków utrzymania i wychowania swoim dzieciom. Czy obowiązek ten dotyczy także dzieci, które studiują?
/ 30.09.2016 13:37
Badanie troponin wykonuje się głównie diagnostyce zawału serca./ Fotolia

Przesłanką obowiązku alimentacyjnego na rzecz dziecka, jest niemożliwość samodzielnego utrzymania się. Rodzice mają obowiązek płacić alimenty na dziecko, dopóki nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Muszą dostarczać swojemu dziecku środki utrzymania i wychowania. Taki obowiązek istnieje nawet, jeśli dziecko ukończyło 18 lat, ale uczy się nadal i nie ma żadnych własnych źródeł dochodu.

Pełnoletniość nie jest granicą, która pozwala rodzicom na uwolnienie się od obowiązku alimentacji na rzecz dzieci.

Rodzice nie mogą domagać się, aby dziecko rozpoczęło pracę, zamiast studiować. W przypadku, kiedy przed rozpoczęciem studiów dziecko pracowało już przez pewien czas, nie zwalnia to rodziców od obowiązku płacenia alimentów na jego utrzymanie.

Orzekając o obowiązku alimentacyjnym na pełnoletnie dziecko, sąd najczęściej bierze pod uwagę, czy wykazuje chęć do dalszej nauki i czy jego zdolności osobiste oraz cechy charakteru pozwalają kontynuować ją.

Sąd może zwolnić rodziców pełnoletniego studiującego dziecka z płacenia alimentów wówczas, gdy nie będzie osiągało pozytywnych wyników podczas studiów.

Rodzice muszą pamiętać, że jeśli uznają, że nie mają już obowiązku płacić alimentów, to nie mogą zaprzestać płacenia samowolnie. Muszą wystąpić do sądu o zwolnienie z obowiązku alimentacyjnego.

Zobacz także: Studia finansowane przez pracodawcę – prawa i obowiązki

Redakcja poleca

REKLAMA