Zwrot ubezpieczenia kredytu - kiedy przysługuje fot. Fotolia

Zwrot ubezpieczenia kredytu - kiedy przysługuje

Sprawdź, czy masz szansę otrzymać zwrot kosztów polisy, jeśli spłacisz kredyt przed terminem.
Milena Oszczepalińska / 27.02.2015 15:12
Zwrot ubezpieczenia kredytu - kiedy przysługuje fot. Fotolia
Sytuacja finansowa pozwala mi na spłatę kredytu przed terminem. Jest on jednak ubezpieczony od utraty pracy, co obejmuje cały okres spłaty. Czy spłacając kredyt wcześniej, mogę się ubiegać o zwrot kosztów ubezpieczenia kredytu za pozostały okres?
Małgorzata G., Sopot
 
Ubezpieczenie od utraty pracy, które jest związane z kredytem, stanowi jedno z zabezpieczeń jego spłaty. Ubezpieczyciel oblicza składkę za okres swojej odpowiedzialności. Jeżeli zatem polisa obejmuje cały okres spłaty określony w umowie, to założono, że przez ten czas ubezpieczyciel gwarantuje wypłatę odszkodowania i pobiera w związku z tym określoną składkę.

Zwrot ubezpieczenia kredytu

W przypadku całkowitej spłaty kredytu nie istnieje dalsza konieczność utrzymywania ubezpieczenia. Ubezpieczyciel również nie ponosi dalszej odpowiedzialności. Jeśli składka była pobrana za cały okres z góry, to ma Pani prawo domagać się zwrotu części składki za niewykorzystany okres ochrony. Gdyby napotkała Pani problemy ze zwrotem ubezpieczenia kredytu, można zgłosić skargę na towarzystwo ubezpieczeniowe do Rzecznika Ubezpieczonych.

Biuro Rzecznika udziela porad w sprawach ubezpieczeń pod nr. telefonu (22) 333 73 28

W jakich przypadkach można ubiegać się o zwrot ubezpieczenia kredytu?

  • Przy wcześniejszej spłacie kredytu (o czym już wyżej wspomnieliśmy).
  • W sytuacji, kiedy zrezygnujemy z ochrony ubezpieczeniowej. Każdy kredytobiorca ma do tego prawo w każdej chwili i zazwyczaj ta rezygnacja następuje z końcem danego miesiąca. Kredytobiorca musi jedynie złożyć pisemne powiadomienie o rezygnacji, nie musi też samemu informować o tym fakcie banku. W takiej sytuacji towarzystwo ubezpieczeniowe zwraca nadpłaconą kwotę ubezpieczenia bankowi, a bank kredytobiorcy. Ma bezwzględny nakaz tego dokonać. Utrudnianie zwrotu nadpłaty ubezpieczenia kredytobiorcy jest łamaniem prawa.
Inne porady prawne i finansowe znajdziesz na naszym forum.

Zobacz też:

Na podstawie artykułu z Pani Domu autorstwa Pawła Stoli, analityka hiponet.pl, eksperta Związku Firm Doradztwa Finansowego
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)