Zasiłek rodzinny na 2013

To jedna z podstawowych form wsparcia dla rodzin z dzieckiem, których dochód lub jego brak uniemożliwia zaspokojenie niezbędnych potrzeb dziecka. Przedstawiamy wszystkie niezbędne informację o tym kto może go dostać, kiedy i w jakiej wysokości.
/ 27.02.2013 07:30

To jedna z podstawowych form wsparcia dla rodzin z dzieckiem, których dochód lub jego brak uniemożliwia zaspokojenie niezbędnych potrzeb dziecka. Przedstawiamy wszystkie niezbędne informację o tym kto może go dostać, kiedy i w jakiej wysokości.

Zasiłek rodzinny na 2013

Zasiłek rodzinny to jedna z możliwości wsparcia rodziny przewidzianych ustawą o świadczeniach rodzinnych. Ma ona na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. W 2013 r. zakres otrzymywania świadczeń rodzinnych, a więc zasiłku rodzinnego i dodatków do niego, pozostaje bez zmian w stosunku do stawki obowiązującej od listopada 2012 r.

Komu przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego?

 • W pierwszej kolejności obojgu rodzicom, jednemu z rodziców lub też opiekunowi prawnemu dziecka.
 • Osobie, która faktycznie opiekuje się dzieckiem, z potwierdzeniem prawnym tego faktu.
 • Osobie uczącej się, a wiec pełnoletniej, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.

Jaki musi być dochód na rodzinę?
Od 1 listopada 2012 r. do 31 października 2014 r. wysokość dochodu umożliwiające uzyskanie zasiłku rodzinnego wynosi 539,00 zł. Gdy gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne kwota ta wynosi 623,00 zł.

Ile wynosi wysokość zasiłku rodzinnego?

 • Jeśli dziecko nie ukończyło jeszcze 5 lat - 77,00 zł
 • Jeśli dziecko przekroczyło wiek 5 lat, ale nie ukończyło 18 roku życia wysokość ta zwiększa się do 106,00 zł
 • W przypadku dziecka, które osiągnęło już pełnoletność, ale nie ukończyło 24 rok życia kwota ta wzrasta do - 115,00 zł

Zmiany:
Od 2014 r. kwoty te będą jeszcze wyższe i mają wynosić - 574,00 oraz 664,00 zł.

 

W jakich sytuacjach nie przysługuje zasiłek rodzinny?

 • Jeśli dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub też w rodzinie zastępczej. Jeśli dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim.
 • Jeśli dziecko zostało umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.
 • Jeśli pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko.

Zasiłek nie przysługuje również w sytuacji, jeśli osoba samotna wychowująca dziecko nie została określona względem zasądzonych świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka od jego rodzica.

Wyjątek następuje jeśli:

 • Rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje.
 • Ojciec dziecka jest nieznany.
 • Powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców z jakiś powodów zostało oddalone.
 • Sąd zobowiązał jednego z rodziców do wywiązywania się z utrzymania dziecka i ponoszenia z tego tytułu pełnych kosztów, jednocześnie nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka ( np. jedno dziecko wychowuje matka, a drugie ojciec).

Osoby uprawnione do zasiłku rodzinnego mogą otrzymać dodatek do zasiłku i wynosi on:

 • Z tytułu urodzenia dziecka – 1000,00 zł.
 • Z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, o którym mowa w art. 10 ustawy o świadczeniach rodzinnych – 400,00 zł miesięcznie.
 • Z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 170,00 zł na dziecko miesięcznie (nie więcej niż 340,00 zł na wszystkie dzieci).
 • Z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 80,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wynosi:

 • 60,00 zł miesięcznie na dziecko do 5 roku życia i
 • 80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
 • Z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, o którym mowa w art. 14 ustawy o świadczeniach rodzinnych - 100,00 zł na dziecko.

Z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

 • Kwota 90,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła ponadgimnazjalna lub szkoła artystyczna, w której odbywają się zajęcia, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się np. orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.
 • Kwota 50,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły.
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)