Kobieta składa zeznanie podatkowe PIT fot. MARPIO

Ostatni dzwonek na PIT

Do rozliczenia z urzędem skarbowym zostało zaledwie 19 dni. Nadal jednak sporo osób ma różne wątpliwości. Na gorąco odpowiadamy na wasze ostatnie pytania.
/ 11.04.2008 13:54
Kobieta składa zeznanie podatkowe PIT fot. MARPIO
Nasz temat tygodnia o corocznym rozliczeniu PIT-ów wywołał lawinę listów i telefonów. Czytelnicy chcieli z naszą pomocą wyjaśnić dręczące ich wątpliwości. Okazało się, że nawet pozornie proste kwestie (np. złożenie PIT-u) mogą nastręczać problemy. Dziś odpowiadamy na wasze pytania.

1 W telewizji usłyszałam, że pracownicy urzędów skarbowych grożą strajkiem, jeśli nie dostaną podwyżek. Ma on być przeprowadzony w końcu kwietnia. Czy jeśli w takiej sytuacji złożę PIT po terminie, grożą mi jakieś konsekwencje?
Wyjaśniamy:
Termin składania rozliczenia rocznego upływa 30 kwietnia. Można to zrobić osobiście lub za pośrednictwem poczty. Skoro istnieje obawa, że osobiste złożenie zeznania może być utrudnione, najlepiej wysyłać PIT pocztą. Pamiętaj, by nadać go jako list polecony i zachować dowód nadania. W razie jakichkolwiek wątpliwości decyduje bowiem data stempla pocztowego.
Warto wiedzieć: Jeżeli nie dotrzymasz terminu, możesz zostać ukarana grzywną w wysokości od 1/10 do dwudziestokrotności minimalnego wynagrodzenia, (1126 zł). Osoba, która z ważnych względów (np. nagła choroba) nie jest w stanie rozliczyć się w terminie, może prosić urząd skarbowy o odstąpienie od ukarania. Długie kolejki w urzędach wywołane strajkiem do nich nie należą, tym bardziej że o takiej ewentualności było wiadomo wcześniej.

2 Jestem rozwiedziona. Mam 15-letnią córkę. W 2007 ro≠ku, z uwagi na chorobę mojej mamy, przez dwa miesiące córka mieszkała u byłego męża. Czy mam prawo do ulgi prorodzinnej?
Wyjaśniamy:
Gdy rodzice są rozwiedzeni lub żyją w separacji (stwierdzonej przez sąd), ulga przysługuje temu z nich, u którego dziecko faktycznie zamieszkuje. Jeśli dziecko mieszka przez część roku z tatą, a przez następną z mamą, każde z rodziców może odliczyć część ulgi. Oblicza się ją, mnożąc liczbę miesięcy, przez które dziecko przebywa np. u matki, przez 1/12 limitu ulgi.


3 Wychowuję dwoje dzieci. Od listopada ubiegłego roku jestem w separacji. Czy w tej sytuacji mogę rozliczyć się razem z nimi, czy też muszę mieć dłuższy „staż“ jako samotna mama?
Wyjaśniamy:
Jeżeli choć przez jeden dzień 2007 roku samodzielnie wychowywałaś dziecko, możesz rozliczyć się na zasadach preferencyjnych, razem z nim. Oczywiście pod warunkiem że jesteś osobą samotną w rozumieniu prawa (np. panną, wdową, rozwiedzioną, osobą w separacji), a dziecko:
 • jest małoletnie;
 • nie ukończyło 25 lat, uczy się w szkole lub na wyższej uczelni i nie uzyskało w ubiegłym roku dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej, dochodów zwolnionych z podatku (np. alimentów) lub w wysokości niewymagającej zapłaty podatku (3015 zł);
 • bez względu na wiek, jeżeli pobierasz na nie zasiłek pielęgnacyjny.
Uwaga! Wspólne rozliczenie z dzieckiem nie jest możliwe, jeżeli miałaś w 2007 roku dochody opodatkowane 19-procentowym podatkiem liniowym, w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej.

4 Co roku mam problem z wypełnianiem PIT-u. Do tej pory korzystałam z usług doradcy podatkowego, ale to kosztuje. Boję się, że zrobię jakiś błąd.
Wyjaśniamy:
Skorzystaj z programu do rozliczania formularzy PIT. Taki program na płycie CD można kupić wraz z gazetą codzienną (np. dołączyła go „Gazeta Wyborcza”, „Gazeta Prawna”). Jest także dostępny w Internecie, np. na stronie www.podatnik.pl (bezpłatnie!). Płytę z programem umieszczasz w komputerze i postępujesz zgodnie z instrukcją. Nie jest to skomplikowane, z pewnością dasz sobie radę. A przy tym zaoszczędzisz na doradcy.

5 Wypełniłam PIT i okazało się, że będę musiała sporo dopłacić. Nie stać mnie, by jednorazowo wyłożyć taką kwotę. Co mam robić? Czy istnieje możliwość rozłożenia tej spłaty na raty?
Wyjaśniamy:
Jeśli nie stać cię na jednorazową spłatę podatku, możesz wystąpić (koniecznie przed 30 kwietnia!) do naczelnika urzędu skarbowego, w którym się rozliczasz, o rozłożenie długu na raty lub odroczenie terminu spłaty podatku. Trzeba przy tym uzasadnić taki wniosek ważnymi powodami. Jeśli urząd zgodzi się na takie rozwiązanie, będziesz musiała zapłacić tzw. opłatę prolongacyjną w wysokości połowy stawki odsetek za zwłokę (6,5 proc.).

6 Niedawno odebrałam dowód osobisty. Słyszałam, że muszę powiadomić o tym urząd skarbowy. Czy to prawda?
Wyjaśniamy:
Otrzymując nowy dowód tożsamości, musisz powiadomić o jego numerze i serii nie tylko urząd skarbowy, ale też wiele innych instytucji. W urzędzie skarbowym wypełniasz tzw. zgłoszenie aktualizacyjne (druk NIP-3). Możesz go złożyć jednocześnie z twoim zeznaniem rocznym. Oprócz skarbówki nie zapomnij powiadomić o zmianie dowodu swojego pracodawcy (on przekaże te dane do ZUS-u), funduszu emerytalnego i banku, w którym masz konto. 

7 Jestem studentką. W ubiegłym roku pracowałam podczas wakacji, ale moje zarobki nie przekroczyły 3015 zł. W takiej sytuacji nie muszę chyba składać PIT-u?
Wyjaśniamy:
Zeznanie roczne musi złożyć każda osoba, która osiągnęła jakikolwiek przychód w minionym roku podatkowym (mówiąc prościej – pracowała). Należy to zrobić nawet wtedy, gdy zarobki nie przekroczyły minimum niewymagającego zapłaty podatku (3015 zł).

8 Córka studiuje za granicą. Czy mogę skorzystać z ulgi prorodzinnej?
Wyjaśniamy:
Ulga prorodzinna przysługuje na dziecko, które nie ukończyło 25 lat i uczy się w szkołach, o których mowa w polskich przepisach o systemie oświaty lub w przepisach ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”, a zatem na uczelni krajowej. Ponieważ twoje córka studiuje za granicą, przynajmniej obecnie, nie możesz skorzystać z ulgi prorodzinnej. Te przepisy są jednak niezgodne z prawem unijnym i naruszają konstytucyjną zasadę równości, dlatego też Ministerstwo Finansów planuje ich zmianę. Trudno jednak przewidzieć, kiedy to nastąpi.

9 Mąż trzy lata temu wyjechał do pracy w Wielkiej Brytanii. Chciałby wrócić, ale boi się, że będzie musiał dopłacić duży podatek. Podobno ma obowiązywać w tej sprawie abolicja. Czy to prawda?
Wyjaśniamy:
Rząd opracowuje projekt ustawy o abolicji podatkowej, która ma dotyczyć lat 2004–2006 i osób pracujących w krajach, z którymi Polska zawarła niekorzystne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (np. w Belgii, Danii, Wielkiej Brytanii). Jednocześnie Ministerstwo Finansów przygotowuje projekt abolicji w drodze administracyjnej, co ma ułatwić skorzystanie z tego udogodnienia. Nie wiadomo jednak, kiedy te przepisy wejdą w życie.


Obowiązujące ulgi

Od dochodu:
 • ulga internetowa – 760 zł;
 • ulga rehabilitacyjna:
  • – używanie samochodu będącego własnością osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna – 2280 zł (inwalidzi I i II grupy),
  • – koszt utrzymania psa przewodnika – 2280 zł,
  • – wydatki na leki – kwota faktycznie wydana na lekarstwa w danym miesiącu minus 100 zł;
 • darowizna na cele pożytku publicznego i kultu religijnego – do 6 proc. rocznego dochodu;
 • darowizna na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą – bez limitu;
 • ulga odsetkowa (w ramach praw nabytych) – odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty 189 tys.
Od podatku:
 • ulga na dzieci – 1145, 08 zł na dziecko;
 • 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego;
 • na gosposię (w ramach praw nabytych) – zwrot kosztów ubezpieczenia;
 • na oszczędzanie w kasie mieszkaniowej – do 30 proc. poniesionych wydatków (nie więcej niż 11 340 zł rocznie).

Skala podatkowa w 2007 r.

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
do 43 405 zł 19 proc. minus 572,54 zł
od 43 405 zł do 85 528 zł 7 674 zł 41 gr+ 30 proc. nadwyżki ponad 43 405 zł
ponad 85 528 zł 20 311 zł 31 gr+ 40 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł


Alicja Hass