Odstąpienie od umowy zawartej na odległość - wzór dokumentu

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość fot. Fotolia
Sprawdź!
/ 25.09.2013 08:57
Odstąpienie od umowy zawartej na odległość fot. Fotolia
Gdy kupujesz w sklepie internetowym, zawierasz tzw. umowę na odległość. Podobnie, gdy nabywasz rzecz przez telefon. W wypadku tego typu umów nie masz możliwości dokładnego obejrzenia zamówionego towaru i dlatego przysługują ci szczególne uprawnienia wynikające z przepisów ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów. Przewidują one, że możesz wycofać się z zakupu bez podania powodu w terminie 10 dni. Liczy się go od dnia wydania towaru, a gdy sprawa dotyczy świadczenia usługi – od dnia zawarcia umowy. Sprzedawca powinien poinformować cię o takiej możliwości. Jeżeli tego nie uczyni, to masz prawo zrezygnować z zakupu w ciągu 10 dni od daty uzyskania informacji o przysługującym ci prawie, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od wydania rzeczy.

Jak odstąpić od umowy zwartej na odległość?


Najpierw wyślij sprzedawcy (najlepiej listem poleconym) pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Decyduje data stempla pocztowego. Nie wysyłaj oświadczenia pocztą elektroniczną ani nie składaj go przez telefon. W ten sposób sama pozbawiasz się dowodu na wypadek dalszego dochodzenia swoich racji.

Następnie niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, odeślij zakupiony towar. Musi być nieuszkodzony, w stanie niezmienionym. Żądanie przez sklep zwrotu towaru nierozpakowanego jest bezprawne. To oczywiste, że musisz rzecz obejrzeć lub przymierzyć. Towar odsyłasz na swój koszt.

Uwaga! Nie możesz zrezygnować (chyba że inaczej umówiłaś się ze sprzedawcą) z zakupu m.in.:
 • kaset wideo i audio, płyt CD, programów komputerowych, jeżeli otworzyłaś opakowanie,
 • produktu lub usługi, jeśli została wykonana według twojego indywidualnego zamówienia,
 • artykułów, które szybko się psują.
Nie możesz też wycofać się z transakcji, jeśli rzecz kupiłaś na licytacji, czyli np. na aukcji internetowej. Sprzedawca ma obowiązek w ciągu 14 dni od otrzymania twojego oświadczenia zwrócić ci pieniądze.

Warto wiedzieć. Przy zakupach w sklepie wysyłkowym również masz 10 dni na zwrot. Sprzedawca może jednak ten termin wydłużyć.

Uwaga! W razie problemów zwróć się o pomoc do:
 • powiatowego rzecznika konsumentów, który działa przy urzędzie miasta, dokładny adres ustalisz na stronie Urzędu Konkurencji i Konsumenta: www.uokik.gov.pl
 • prawnika z Federacji Konsumentów (oddziały znajdują się w 48 miastach Polski – sprawdzisz to na stronie www.federacja-konsumentow.org.pl),
 • eksperta z infolinii konsumenckiej tel. 800 007 707 (pon.–pt. w godz. 9–17).
Pamiętaj! Jeśli natomiast towar okaże się uszkodzony, masz prawo go reklamować w ciągu 2 lat od wydania towaru, ale nie później niż 2 miesiące od wykrycia wady.

Co powinno zawierać odstąpienie od umowy zawartej na odległość?

 • Twoje dane
Tu wpisz swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania (ewentualnie – adres do korespondencji, jeśli taki posiadasz).
 • Informację o tym, czego dotyczy pismo
Napisz, kiedy odebrałaś towar. Podaj numer zamówienia (znajdziesz go np. w korespondencji mailowej ze sprzedawcą).
 • Sposób zwrotu pieniędzy
Podaj, w jaki sposób sprzedawca ma przekazać ci pieniądze (na konto, przekazem).
 • Data pisma i dane sprzedawcy
W prawym górnym rogu napisz datę wysłania pisma. Poniżej – nazwę i adres sklepu internetowego.
 • Przepisy prawne, na które się powołujesz
W piśmie podaj, podstawę prawną, która daje ci możliwość zwrotu towaru bez podania przyczyny.
 • Twój podpis
Pismo musisz własnoręcznie podpisać imieniem i nazwiskiem.

Zobacz wzór odstąpienia od umowy zawartej na odległość!


Odstąpienie od umowy zawartej na odległość:
 

Warszawa, dnia 12.09.2013 r.
Anna Widacka
ul. Kwiatowa 10 m. 26
02-579 Warszawa
Luxstrefa Spółka z o.o.
ul. Chłodna 3
26-601 Radom
 
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

W dniu 10 września 2013 r. odebrałam zamówioną w Państwa sklepie internetowym lampę (numer zamówienia 234116/13).

Oświadczam, że na podstawie art. 7 ust 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 z późn. zm.) odstępuję od zawartej umowy sprzedaży.

Proszę o zwrot wpłaconej kwoty 190 zł (słownie stu dziewięćdziesięciu złotych) na konto, z którego została dokonana płatność, w terminie 14 dni.

Zwracam w stanie niezmienionym produkt otrzymany od Państwa.

Z poważaniem
Anna Widacka


Na podstawie art. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość, "Przyjaciółka" nr 19, 2013.