zachowek, spadek, porady prawne, kobieta, mężczyzna fot. Dreamstime

Kto ma prawo do zachowku

Spadkobierca, który został wydziedziczony, nie może ubiegać się o zachowek
/ 20.02.2012 06:16
zachowek, spadek, porady prawne, kobieta, mężczyzna fot. Dreamstime
Zmarł mój ojciec. Okazało się, że w testamencie zapisał cały majątek swojej konkubinie. Ja i brat nic nie dostaliśmy. Czy możemy domagać się od tej pani zachowku?
Danuta K., Kłodawa


Tak. Jeżeli spadkodawca w testamencie zapisał cały majątek innej osobie, a swoich bliskich pominął, można starać się o zachowek od konkubiny ojca. Zachowek przysługuje bowiem członkom najbliższej rodziny, którzy, gdyby nie było ostatniej woli, dziedziczyliby ustawowo, czyli zstępnym (dzieciom, wnukom), małżonkowi i rodzicom. Możecie zatem Państwo domagać się zachowku od konkubiny ojca.

Aby obliczyć wartość zachowku, trzeba ustalić udział spadkowy przysługujący danemu spadkobiercy z racji dziedziczenia ustawowego. Od tego udziału wylicza się zachowek, który wynosi:
- 1/2 spadku, jaki przysługiwałby spadkobiercy przy dziedziczeniu ustawowym;
- 2/3 spadku, gdy uprawnioną do zachowku jest osoba małoletnia lub trwale niezdolna do pracy.

Wysokość zachowku wylicza się na podstawie aktualnej wartości majątku po zmarłym.

Uwaga!
Do wartości spadku dolicza się darowizny uczynione przez spadkodawcę przed śmiercią. Co za tym idzie, są one także zaliczane do zachowku. Nie wlicza się jedynie drobnych prezentów, a także darowizn dla osób obcych przekazanych przez spadkodawcę wcześniej niż 10 lat od daty jego śmierci.

Warto wiedzieć:
Z żądaniem zachowku można wystąpić w ciągu 5 lat od ogłoszenia testamentu. Później roszczenie się przedawnia.

Porady prawne i finansowe - forum >>