Co należy się na dziecko

Co należy się na dziecko

W tym roku macierzyństwo zyskało na wartości, tej dosłownej, mierzonej w złotówkach. Oto, na co możesz teraz liczyć.
/ 05.05.2009 11:43
Co należy się na dziecko
Dłuższe urlopy macierzyńskie, nowy dodatek do rodzinnego, ulga na dzieci... W tym roku macierzyństwo zyskało na wartości, tej dosłownej, mierzonej w złotówkach. Oto, na co możesz teraz liczyć.

Dziecko to oczywiście wielka radość, ale i wydatki, rosnące wraz z twoją pociechą. Pieluchy, ubranka, pierwsze podręczniki... To obciążenie możesz choć trochę zmniejszyć dzięki pomocy państwa, pod warunkiem, że będziesz wiedziała, co ci się należy.

Gdy maluch przychodzi na świat
Od tego roku będziesz mogła być dłużej ze swoim maluchem. Obowiązujące od grudnia 2006 r. przepisy wydłużyły okres urlopu macierzyńskiego o 2 tygodnie. A zatem, gdy urodzisz dziecko, będziesz miała prawo do:
- 18 tygodni (126 dni) przy pierwszym porodzie,
- 20 tygodni (140 dni) przy każdym następnym porodzie,
- 28 tygodni (196 dni), jeśli urodzisz więcej niż jedno dziecko przy jednym porodzie (bliźniaki, trojaczki).
Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego (18 tygodni) przysługuje także, gdy weźmiesz na wychowanie dziecko do 7 lat w ramach rodziny zastępczej lub wystąpisz do sądu o przysposobienie.
Uwaga!
Jeżeli w stosunku do tego dziecka odroczono obowiązek szkolny, to prawo do urlopu przysługuje, gdy dziecko nie ukończyło 10 lat.
W czasie trwania urlopu macierzyńskiego otrzymasz zasiłek macierzyński w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru (oblicza się ją na podstawie twoich przeciętnych zarobków z ostatnich 12 miesięcy).
Warto przypomnieć - urlop macierzyński może też wziąć ojciec dziecka, ale dopiero po wykorzystaniu przez ciebie co najmniej 14 tygodni.

Pora na becikowe
Z tytułu narodzin dziecka dostaniesz jednorazową zapomogę (tzw. becikowe) w wysokości 1000 zł. Prawo do tego świadczenia ma także opiekun prawny dziecka (np. adopcyjna mama). Becikowe należy się bowiem każdemu, kto został rodzicem, i to bez względu na dochody.
Na złożenie wniosku o becikowe masz 3 miesiące od narodzin dziecka. Wniosek o to świadczenie powinnaś złożyć w urzędzie gminy. Dołącz kserokopię twojego dowodu i skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.

Drugi tysiąc przy zasiłku rodzinnym
Jeżeli jesteś w trudnej sytuacji materialnej, dostaniesz na dziecko pomoc w postaci zasiłku rodzinnego. Zasiłek przysługuje, gdy dochód na osobę w twojej rodzinie nie przekracza 504 zł netto (na rękę), a jeśli masz dziecko niepełnosprawne – 583 zł. Zasiłek przyznawany jest na okres zasiłkowy – obecny upływa 31 sierpnia. W każdej chwili, gdy twoja sytuacja rodzinna czy finansowa się zmienia (np. urodzisz dziecko), możesz wystąpić o ustalenie prawa do niego.

Wysokość zasiłku zależy od wieku dziecka. Dostaniesz:
- 48 zł na dziecko do 5. roku życia,
- 64 zł na dziecko, które ukończyło 5 lat, ale ma mniej niż 18 lat,
- 68 zł na dziecko powyżej 18 lat, do ukończenia 21. roku życia.
Jeżeli uzyskasz prawo do zasiłku rodzinnego, będą ci przysługiwały dodatki. W pierwszym rzędzie – dodatek z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 1000 zł (nie myl z becikowym!). Jeżeli twoja pociecha jest trzecim dzieckiem (lub dalszym) w twojej rodzinie, masz prawo do dodatku dla rodzin wielodzietnych – 80 zł na trzecie i każde następne dziecko. Za urlop wychowawczy dostaniesz 400 zł miesięcznie (niezależnie od liczby urodzonych dzieci). Jak długo? Przez 24 miesiące na jedno dziecko, 36 miesięcy, jeśli masz np. bliźniaki, i 72 miesiące, gdy maluch jest niepełnosprawny.

Alimenty, zaliczka czy dodatek
Jeżeli samotnie wychowujesz swoją pociechę, a ojciec dziecka nie płaci na nie, żądaj od niego alimentów. Natomiast, gdy ojciec dziecka nie żyje lub jest nieznany, możesz starać się o dodatek dla samotnych rodziców. Wynosi on 170 zł miesięcznie na dziecko (250 zł, gdy jest ono niepełnosprawne) i nie więcej niż 340 zł na wszystkie dzieci (500 zł, gdy dwoje lub więcej dzieci jest niepełnosprawnych).
Gdy ojciec dziecka nie chce na nie płacić mimo wyroku sądu – wówczas możesz się starać o zaliczkę alimentacyjną. Ona także zależy od dochodu, jaki ma twoja rodzina. Przy kwocie 583 zł netto na osobę, możesz otrzymać:
- 170 zł, gdy do alimentów jest uprawnione jedno lub dwoje dzieci (250 zł przy dziecku z orzeczoną niepełnosprawnością),
- 120 zł, jeżeli jest troje lub więcej dzieci uprawnionych do świadczeń alimentacyjnych (170 zł na dziecko niepełnosprawne).
Jeśli twoja sytuacja jest bardzo trudna i ledwie wiążesz koniec z końcem (tzn. dochód nie przekracza 291,50 zł na osobę), wówczas na dziecko należy ci się wyższa zaliczka:
- 300 zł przy jednym lub dwojgu dzieciach uprawnionych do alimentów (380 zł na dziecko niepełnosprawne),
- 250 zł, gdy dzieci z prawem do alimentów jest więcej (300 zł na dziecko niepełnosprawne).

Pieniądze dla przedszkolaka i ucznia
Gdy twoja sześcioletnia pociecha pójdzie do zerówki, wraz z zasiłkiem rodzinnym otrzymasz na nią tzw. zerówkowe (dodatek z tytułu rozpoczęcia przygotowania przedszkolnego) w wysokości 100 zł. Natomiast z chwilą rozpoczęcia nauki w szkole dziecko otrzyma tzw. wyprawkę także w kwocie 100 zł.
Uczniom dojeżdżającym do szkoły do zasiłku rodzinnego przysługuje dodatek na kształcenie się poza miejscem zamieszkania:
- 50 zł na dojazd do szkoły,
- 90 zł na zamieszkanie w miejscowości, w której mieści się szkoła.

Masz dzieci – masz ulgę
Od tego roku obowiązuje nowa ulga podatkowa. Jeśli masz dzieci, możesz w zeznaniu podatkowym za 2007 r. odpisać od podatku 120 zł. Ta kwota przysługuje na każde dziecko i to niezależnie od dochodu.
Uwaga! Z ulgi mogą skorzystać jedynie osoby rozliczające się według skali 19, 30 i 40 proc. A zatem, jeśli np. masz firmę i rozliczasz się na podstawie ryczałtu lub karty podatkowej, nie będziesz mogła skorzystać z tej ulgi. Podobnie – gdy jesteś rolniczką.

Ulga przysługuje na dziecko:
- małoletnie,
- uczące się lub studiujące (do 25. roku życia),
- bez względu na wiek, jeśli pobierasz na nie zasiłek pielęgnacyjny.

Alicja Hass