Becikowe 2013. Co się zmieni?

Becikowe w 2013 roku ulegnie niewielkiej modyfikacji. Od tego roku, nie będzie przyznawane każdemu, a jedynie tylko tym osobom, które osiągają najniższe dochody.
/ 09.01.2013 06:00

Becikowe w 2013 roku ulegnie niewielkiej modyfikacji. Od tego roku, nie będzie przyznawane każdemu, a jedynie tylko tym osobom, które osiągają najniższe dochody.

Becikowe 2013- co się zmieni?

Do końca roku 2012 becikowe przysługiwało każdej rodzinie w tej samej kwocie 1000 złotych. Bez względu na to, jaki dochód osiągają rodzice. Od roku 2013 ilość dotacji zmniejszy się o ponad 10%.
Dziś o taką rodzinną zapomogę będą mogli starać się wyłącznie ci rodzice, których dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekroczy 1922 zł netto. Nowe zasady będą obowiązywać rodziców, których dziecko urodzi się 1 stycznia 2013 roku i później. Od tego roku bogatsi rodzice nie będą mogli liczyć na wsparcie finansowe. Pozostałe zasady przyznawania dotacji są bez zmian.

O czym nie zapomnieć?

Przede wszystkim należy przedstawić zaświadczenie potwierdzające, że młoda mama była pod opieką lekarzy przynajmniej od dziesiątego tygodnia ciąży do dnia porodu.
Do wniosku należy również dołączyć:

  • Dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy np. kserokopię dowodu osobistego.
  • Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.
  • Zaświadczenie potwierdzające opiekę medyczną.
  • Zaświadczenie, że na dziecko nie była już pobierana jednorazowa zapomoga (np. przez drugiego z rodziców).

Pamiętajmy, by przedstawiając kopię dokumentów, potwierdzić je oryginałami.

Gdzie złożyć?

Taki wniosek składa się w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej, a więc w miejscu, które w gminie odpowiada za realizowanie świadczeń rodzinnych.

Becikowe "rodzinne"

Nie ulegnie większej zmianie, rodzice będą mogli pobrać becikowe wraz z dodatkiem do zasiłku rodzinnego. Będzie "wygodniej", ponieważ nie będzie trzeba składać drugiego wniosku o becikowe. Wynika to z faktu, że rodzic, który ma prawo do dodatku, ma na pewno również prawo do becikowego.

Kwota becikowego nie ulegnie zmianie. Dodatek ten wyniesie 1000 złotych. Becikowe rodzinne, czyli dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka, przyznawane jest rodzinom o niskich zarobkach, których dochód nie przekracza więcej niż 504 zł na osobę oraz nie 583 zł w sytuacji jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne. Warto pamiętać, że owe świadczenie dostaną tylko ci, którzy mają ustalone prawo do zasiłku rodzinnego.

Z ustaleń Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wynika, że prawo do becikowego straci przynajmniej 10% rodzin o najwyższych dochodach. A to pozwoli zaoszczędzić państwu około 39 mln złotych.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)