Adwokat z urzędu

Prowadzenie postępowania sądowego w sprawach cywilnych może być bez wątpienia sporym wydatkiem. Jeśli nie stać nas na opłaconego przez nas adwokata, zawsze istnieje jeszcze możliwość skorzystania z pomocy z urzędu. Przybliżamy jakie warunki trzeba spełnić.

Prowadzenie postępowania sądowego w sprawach cywilnych może być bez wątpienia sporym wydatkiem. Jeśli nie stać nas na opłaconego przez nas adwokata, zawsze istnieje jeszcze możliwość skorzystania z pomocy z urzędu. Przybliżamy jakie warunki trzeba spełnić.

Adwokat z urzędu

Fot. Depositphotos

Sprawa sądowa to spory test dla naszej osobowości i niestety również portfela. Jak każda sprawa, załatwiana w sądzie wymaga sporych nakładów finansowych. Przykładowo, przy rozwodzie musimy się liczyć z wydatkiem min.3000 złotych w zwy i to w zależności od okoliczności. W większości przypadków jest to tzw. opłata stosunkowa w wysokości 5 proc. wartości sporu. Z drugiej strony w wielu wypadkach równie kosztowna może być pomoc profesjonalnego pełnomocnika takiego jak radca prawny czy adwokat. Tu koszty zaczynają się od min.1200zł.

Ale co zrobić jeśli budżet nie pozwala na adwokata?
Rozwiązanie jest jedno - złóżenie wniosku do sądu o pomocnika z urzędu! Zwolnienie polega na tym, iż strona nie ponosi opłat sądowych (np. opłaty stosunkowej od pozwu), jak również wydatków związanych z prowadzeniem postępowania. Niestety trzeba przejść szereg procedur udowadniających trudną sytuacje materialna, która umożliwi uzyskanie obrońcy z urzędu.
Sąd przyzna pomoc z urzędu, jeżeli uzna to za potrzebne. Jeżeli w trakcie postępowania okaże się, że stan majątkowy został przedstawiony w sposób niepełny sąd może zarządzić stosowne dochodzenie, celem którego będzie badanie dotychczasowego majątku wnioskodawcy. Jeśli okaże się, że wnioskodawca zataił informacje majątkowe, sąd ma prawo nałożyć na wnioskodawce grzywne w wysokości rozpoczynającej się od kwoty 1000 zł.

Złożenie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych

Wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego strona zgłasza wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych lub osobno, na piśmie lub ustnie do protokołu, w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona. Wnioskodawca, który nie ma miejsca zamieszkania w siedzibie tego sądu, może złożyć wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce swego zamieszkania, który niezwłocznie przesyła ten wniosek sądowi właściwemu.
         

Adwokat z urzędu

Należy do wniosku dołączyć oświadczenie o swoim stanie rodzinnym i majątkowym. Wypełnia się gotowy formularz, który znaleźć można w sekretariacie sądu. Wypełniając go należy dokładnie opisać swoją sytuacje i to obejmuje:

  • Ilość bliskich na utrzymaniu.
  • Dochody (zaświadczenie z pracy, PIT z urzędu skarbowego).
  • Dochody najbliższych.                                                                                               Fot. Depositphotos
  • Czy pobierane są alimenty lub zasiłek rodzinny z opieki społecznej.
  • Czy pobiera się mieszkanie własnościowe, samochód, inne wartościowe rzeczy.

Na podstawie powyższych informacji sąd ustali czy wnioskodawcę stać na pokrycie kosztów za adwokata i innych opłat sądowych.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (1)
/6 lat temu
Ja składałam wniosek o przyznanie adwokata z urzędu i nie przyznali mi.. poszłam więc do kancelarii jednej, drugiej i w końcu w kancelarii radcowskiej mec Mariusza Borucha trafiłam na kompetentnych ludzi, otrzymałam rzetelną poradę prawną i ich radca prawny mnie reprezentował w sądzie. Sprawa zakończyła się szybko i sprawnie, musiałam zapłacić ale teraz po sprawie myślę że było warto